Hur mår ni?
Alice Bah Kuhnke: Väldigt bra, jag är full av arbetsiver! Den här sommaren har varit omskakande med allt det som sker i vår omvärld och all politik som går i fel riktning. Det driver mig framåt.
Pär Holmgren: Jag mår jättebra, har haft en skön sommar och ser verkligen fram emot att sätta igång med allt spännande arbete.

Alice du är redan på plats i Bryssel och du Pär ska i skrivande stund precis sätta dig på tåget för att göra den 24 timmar långa tågresan ner. Hur känns det?
Alice: Mycket är nytt såklart. Sopsorteringen till exempel! Den är både rigorös och irrationell (skratt), de sorterar helt enkelt lite annorlunda än hemma. Men det är en stor frihetskänsla att få börja jobba på riktigt nu.
Pär: Resorna är såklart lite speciella, men för mig är det inte konstigt. Det är en del av min vardag och mitt uppdrag. Visst det tar tid, men oftast klaffar bytena bra så den biten har faktiskt gått bättre än väntat.

EU måste ha en tydlig färdplan för att så fort som det bara går bli fossilfria

Ni fick båda plats i de utskott ni hoppades på. Alice i Libe (utskottet för mänskliga rättigheter) och jämställdhetsutskottet och Pär i Envi (miljöutskottet). Vad står högst på prioriteringslistan nu?  
Alice: För oss var det på liv och död att gå in i förhandlingarna om utskottsplatserna. Det är i de här utskotten vi kan göra allra mest nytta. Vi vet att människor fortfarande dör på flykt över Medelhavet, att situationen i flyktinglägren är katastrofal och att hbtq-personer är fortsatt utsatta. Nu handlar mycket om att snabbt identifiera vilka politiska processer som ligger närmast i tiden för att se hur vi bäst ska se till att mänskliga rättigheter säkerställs.
Pär: För min del ligger fokus på klimatfrågan. Jag har brunnit för den i långt över tjugo år nu och jag har vid många tillfällen sagt att den här mandatperioden kommer att vara helt avgörande, inte bara för Europa utan för hela världen. EU måste ha en tydlig färdplan för att så fort som det bara går bli fossilfria. Målet att vara klimatneutrala till 2050 är helt oacceptabelt. Det är långt ifrån vad som krävs för att vi ska undvika farliga konsekvenser av klimatförändringarna.

Ni är båda nya i EU-parlamentet. Vad är ert intryck så här långt och vilka tror ni kommer att bli de största utmaningarna?
Alice: Något som blev tydligt redan de första dagarna är att mycket handlar om att bygga relationer och identifiera vilka nycklar som ska användas var. Jag och Pär har slagit ihop våra kanslier till ett team och ska samarbeta för att bli en så stor kraft som möjligt i parlamentet.
Pär: Jag har slagits av det enorma engagemang och kunskap som finns i den gröna gruppen. Vi är större än tidigare, men samtidigt får man var ödmjuk och förstå att 10 procent inte är en majoritet. Tyvärr gör de stora grupperna i parlamentet för lite och fördröjer omställningen. Den stora utmaningen blir att få med sig dem.

Vad hoppas ni ha åstadkommit när den här mandatperioden är slut, fem år framåt?
Alice: Oj, jag hoppas och tror att vi ska ha varit en del av skillnaden. För mänskliga rättigheter, mot nationalism och extremism och för den klimatpolitik som faktiskt krävs för att minska konsekvenserna av den globala uppvärmningen.
Pär: Sverige kommer att ha ordförandeskapet i ministerrådet 2023. Det ger Sverige mycket att säga till om, och då har både jag och Alice fått mer erfarenhet och byggt större nätverk. Förhoppningsvis är tiden då mogen för de stora förändringar som måste ske.

Ni har båda sagt att ni kommer att ha er bas i Bryssel för att undvika de flygresor som många parlamentariker gör varje vecka. Vad kommer ni att sakna mest med att bo i Sverige?
Alice: Skogen kommer jag att sakna! Jag är van vid att vara ute i skogen varje dag och här i Bryssel finns inga småländska skogar.
Pär: Jag har ett litet barnbarn som fyller ett år i september. Där händer det ju saker mellan varje gång vi ses och utvecklingen går så fort, det känns tråkigt att missa en del av det nu när jag kommer bo längre bort.