Vi når Miljöpartiets språkrör och Sveriges klimatminister Isabella Lövin sent på eftermiddagen på Valborgsmässoafton. En ministers schema är alltid välfyllt, men hanteringen av coronaviruset innebär att det är än mer intensivt. Dagarna är långa och fyllda av akuta frågor som rör pandemin samtidigt som arbetet inom ordinarie ansvarsområden fortgår – för Isabella Lövin gäller det inte minst klimatet.

Just den här dagen har hon haft möte med miljöministrar från övriga länder i Norden.

– Vi har pratat mycket om att fortsätta hålla blicken på bollen nu när många av de stora internationella möten som skulle ha ägt rum i år skjuts fram. Det är viktigt att vi fortsätter bygga allianser och samarbeten så att vi kan få bra resultat för klimatet och miljön trots rådande situation, säger hon.

När vi ska satsa hundratals miljarder på att bygga upp vår ekonomi igen ska det vara genom grön återhämtning

Hon berättar att regeringen har arbetat i princip dygnet runt de senaste månaderna för att genomföra åtgärder för att rädda människors liv, hälsa och jobb. Samtidigt menar Isabella Lövin att det finns en samsyn kring att det är klimatet som ska vägleda när den akuta fasen av coronakrisen är över. När samhället och ekonomin ska byggas upp igen är det med grönt och hållbart, inte brunt och fossilt.

– Klimatkrisen är lika hotfull och akut som tidigare. När vi ska satsa hundratals miljarder på att bygga upp vår ekonomi igen ska det vara genom grön återhämtning. Vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland, säger Isabella Lövin.

Där Miljöpartiet tidigare pratade om grön omställning är det nu i stället grön återhämtning efter coronakrisen som står i fokus. I praktiken ska resultatet bli detsamma: få bort de fossila bränslena och satsa på förnybart, bygga ut järnvägen och ett motståndskraftigt och hållbart jordbruk. 

– Corona har blottat sårbarheter i vårt samhälle. Vi är ett litet land som är beroende av import av livsmedel, läkemedel, bränsle och sjukvårdsmateriel. Vi måste bygga upp ett samhälle där sårbarheten är mindre. Och då är det klassiska gröna frågor det handlar om: motståndskraft, civil beredskap och mer självförsörjning, säger Isabella Lövin. 

Det finns ett fönster öppet nu och det gäller att vi ser till att det är friska, gröna vindar som blåser in.

Isabella Lövin har täta kontakter med andra länders miljö- och klimatministrar. Det finns en oro för att världen inte ska mäkta med att höja ambitionerna för att klara Parisavtalet nu när det samtidigt krävs akuta åtgärder för att hantera coronavirusets spridning. Men det finns också hopp.

– Jag har kontakt med väldigt många ministrar och diskuterar hur vi kan se till att vi får de rätta villkoren inskrivna i de återhämtningspaket som kommer att behövas i många länder när vi börjar blicka framåt ur coronakrisen. Så att återhämtningen också blir gynnsam för klimatet. Det finns ett fönster öppet nu och det gäller att vi ser till att det är friska, gröna vindar som blåser in, säger hon.

Trots att länder har stängt ner många verksamheter förväntas utsläppen inte minska med mer än fem-sex procent i världen i år enligt Isabella Lövin. Hon menar att det visar att klimatet inte räddas av att vi stänger ner utan att det snarare handlar om att vi måste göra saker annorlunda. 

–  Jag tycker att det visar att det vi gör i Sverige nu med till exempel Industriklivet är rätt väg att gå. Där satsar vi på att stödja industrin så att de kan ställa om. Det finns industrier som i dag har väldigt stora utsläpp men som vi kommer att behöva även i framtiden, som stål- och cementproduktion. Där är en omställning helt nödvändig. Samma principer går att tillämpa på till exempel jord- och skogsbruket som vi också behöver klimatanpassa ännu mer.  

Isabella Lövins förhoppning är att ett vaccin kan fås fram snabbt så att vi får kontroll över pandemin och kan blicka framåt.

– Jag hoppas också att vi lär oss av pandemin och ställer om på ett hållbart sätt, alltifrån vår djurhållning till hur vi reser. Vi ser också tydligt vilka det är som drabbas värst i den här pandemin och det är som så ofta annars de allra svagaste i samhället. Vi behöver arbeta för att få bort de djupa klyftorna och bygga mer solidariskt och rättvist samhälle samtidigt som vi ställer om för klimatet, säger Isabella Lövin.

Isabella Lövin tillsammans med statsministern sitter i en stor mötessal med människor i bakgrunden
Många internationella miljömöten skjuts nu på framtiden, men det är viktigt att fortsätta bygga samarbeten och allianser för klimatet och miljön.