Fler reser med tåg, och färre väljer inrikesflyget.

Nu vill fler resa med tåg, och färre väljer inrikesflyget. Vi ska ta chansen och avveckla Bromma Flygplats och utveckla marken istället. En överflödig flygplats kan nu ge plats för nya bostäder i ett växande Stockholm, säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund.

Flygandet har Flygminskat i Sverige sedan 2018 och Bromma flygplats ägare, Swedavia, har redovisat att en nedläggning av flygplatsen skulle medföra fördelar för bolaget.  Nu har regeringen meddelat att de avser avveckla Bromma flygplats. Det kommer ske genom att regeringen tar bort Bromma flygplats från listan över nationellt basutbud. Därefter kan ägaren Swedavia stänga flygplatsen. 

– Att flygandet minskar var ett trendbrott som inträffade samtidigt som vi införde flygskatten och då det pågick en stor samhällsdebatt kring flygets klimatpåverkan. Vi är glada att flygplatsen äntligen stängs. Vi befinner oss i ett klimatnödläge och flygandet kan inte återgå till tidigare nivåer, säger Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson Lorentz Tovatt.

En nedläggning av Bromma flygplats innebär att Stockholms stad kommer kunna bygga bostäder istället, vilket är något många har längtat efter. Stockholms stad och Miljöpartiet har pekat ut området för Bromma flygplats som ett stadsutvecklingsområde.