Det råder bred samsyn i riksdagen om lägets allvar och vikten av snabbt agerande. Tack vare stort ansvars­tagande från oppositionspartierna har många av de krisåtgärder som lagts fram redan kunnat träda i kraft. Nu prioriterar regeringen följande: 

  1. Smittspridningen ska begränsas. Alla som arbetar i sjukvården ska ha de verktyg och resurser som behövs för att hantera och begränsa spridningen av viruset. Brist på pengar kommer inte att stå i vägen för att bekämpa smittan.
  2. Konsekvenserna för svenska jobb och företag ska tryckas tillbaka. Stöd till företag för att hindra att människor förlorar sina arbeten.
  3. Trygghet och omställning för den som blir arbetslös. Trots omfattande åtgärder kommer många att bli arbetslösa. Därför satsar regeringen på att öka den ekonomiska tryggheten för den som blir arbetslös och för att hjälpa människor tillbaka till arbete.
  4. Fortsatt kamp mot långsiktiga utmaningar. De samhällsproblem och långsiktiga utmaningar som Sverige står inför tar inte hänsyn till den pågående pandemin. Klimatförändringarna, växande behov i välfärden, kunskapsresultaten i skolan och brottslighet utgör – bortom den pågående pandemin – samhällsproblem som ska mötas.

”Så snart kampen mot smittspridningen tillåter ska den ekonomiska politiken inriktas mot att stödja en snabb återhämtning. Sverige ska bli världens första fossil­fria välfärdsland. Vi ska fortsätta ta en ledande roll både nationellt och internationellt för att genomföra Parisavtalet och Agenda 2030” skriver Magdalena Andersson och Per Bolund i en debattartikel i DN där de presenterar vårbudgeten.