Under en längre tid har vi påtvingats ett konstlat nytt sätt att leva. Vi ska inte längre äta kött. Under årtusenden har människan anpassat sig till ett liv med blandad kost. Mest rötter, frukt, bär, nötter men även kött. Vår mag- och tarmkanal har också formats att smälta och tillgodogöra sig denna typ av kosthållning.

I Sverige vill vi ha öppna landskap och värna den biologiska mångfalden. Mulens arbete tjänar detta syfte. Vi brinner för att öka mångfalden av insekter och flora. Nötboskap och får ger dessa biotoper en möjlig nisch som vi inte utan konsekvenser kan eliminera. Det finns en annan långtgående problematik. Vi vet att handelsgödsel består av fosfor från afrikanska fyndigheter. Boskapshållningen ger oss inhemsk gödsel. Vi kan inte heller tillverka läderprodukter utan läder.

Alla farmade djur slaktas förr eller senare och blir då till mat i ett normalt kretslopp. Det som är angeläget är att inte importera något kött. Framförallt inte från Sydamerika som bränner ner Amazonas skogar för att starta nötköttsproduktion. Att återgå till produktion inom landet är önskvärt ur miljösynpunkt. Att minimera transporten av födomedel angeläget. Gamla, som äter mindre behöver näringsrik mat. Små och växande barn likaså. Att äta mindre mängd kött är helt riktigt. Vi måste öka vårt kretsloppstänkande och se hagarna i vår egen by med andra ögon.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.