Många av oss har trott på Miljöpartiet i snart fyrtio år. För oss är det en självklarhet att MP är det bästa partiet. Men för 98 procent av den äldre väljarkåren är det inte alls självklart. Vad har MP hittills erbjudit de drygt två miljoner svenskar som är över 65 år? Länge hade partiet ingen äldrepolitik över huvud taget, men när den så småningom ändå började utformas handlade den om hemtjänst, äldreboenden och sjukvård. Gott så, de som behöver samhällets stöttning ska givetvis få den, men det är en uppfattning som vi delar med de övriga riksdagspartierna. Enligt Socialstyrelsen bor fortfarande 88 procent av de över åttio i det egna hemmet, och 78 procent klarar sig utan hemtjänst. Så vad är det då för berättelser Miljöpartiet idag berättar om de två miljoner människorna?

I förslaget till Valplattform stycke 2.6 Äldre står det: “Det är viktigt att samhället finns där när hälsan sviker och att äldre fortsatt ska ha rätt till sin integritet och självbestämmande. Äldre ska kunna delta i och uppleva social samvaro och gemenskap i så stor utsträckning som de vill och orkar.” Man kan lugnt säga att vi blev provocerade av tonfallet. Vi vill att man talar MED oss och inte OM oss. Vi vill inte tillbringa våra seniorår som konsumenter och turister i en värld, som behöver krafttag för att överleva och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi vet att vi och många andra seniora människor har mycket att bidra med i det nya samhällsbygge MP vill ha. Slösa inte bort den resursen! Fråga oss vad vi kan och vill göra och ge oss plattformar att agera ifrån.

Styrelsen för Gröna Seniorer i Väst

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.