Vi ser idag en snabb utveckling, vi blir fler Homo sapiens på jordklotet. Men vi ser också många återkommande kriser. Temperaturen ökar inte bara i atmosfären utan också i de finansiella systemen.

Om skribenten

Anders Frants är medlem i MP Arboga.

Vi har sett brister i beredskap mot nya hot som i första hand drabbar civila för att eventuellt vid resursbrist utveckla sig till ett militärt hot. Med senaste pandemin, översvämningar och torra somrar har vi kommit till insikt att samhället behöver ett bättre civilt försvar. Vi förstår nu också att vi behöver ha brandslangar, medicin och skyddsutrustning på lager. Insikten att vi behöver en tryggad mat- och vattenförsörjning har också  infunnit sig. 

Nu har det också visat sig att vi saknar den personal att stå emot en större naturkatastrof eller samhällskris. En reservkraft i samhällsviktig personal. Därför behöver vi utbilda beredskapspersonal som efter kort utbildning kan rycka in och avlasta ordinarie personal vid en kris. Man kan jämföra det med militär grundutbildning eller reservofficersutbildning men riktat mot civil tjänst.

Vid en kris, återkommande eller långdragen uppstår ofta det paradoxala att företagen permitterar eller friställer personal samtidigt som samhällspersonal jobbar för högtryck med att bekämpa samhällskrisen, Så av två olika anledningar känns det väldigt rätt att föreslå en allmän civil avlönad utbildning: beredskapsroll för samtliga svenska medborgare.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.