För länge sen fanns ett ideologiskt driv i socialdemokratin. Med engagemang, glöd och gott ledarskap drev man frågan om att vi tillsammans skulle bygga det goda Sverige, folkhemmet för alla, med jämlikhet, rättvisa och gemensamt ansvarstagande som honnörsord.

Nu känns det som om Socialdemokraterna har överlevt sig själv. De ursprungliga värdena, som byggde en god anda av solidaritet i samhället verkar bortglömda och det saknas unga som med glöd vill kämpa för ett samhälle som är gott för alla.

Nu är det vi som bör kliva fram och ta ledningen! Vi i Miljöpartiet brinner för vår tids stora ödesfrågor. Vi ser hur frågorna hänger ihop och beror av varandra, och vi har kraftfulla, goda värderingar som går att stå på. Detta kommer att hjälpa oss att finna vägen för att bygga ett samhälle som inte bara ger tillfällig välfärd nu utan är långsiktigt hållbart, inte bara för oss i Sverige utan globalt, för den värld vi delar med alla andra.

Det handlar både om att bruka våra resurser med varsamhet och omtanke, omdefiniera vad välfärd verkligen är och att se varandra som resurser och inte som problem. Det handlar om att bejaka den mångfald av idéer och lösningar som finns i en mångfacetterad befolkning. Komplexa problem behöver mycket forskning och en mångfald av kreativa och välgrundade lösningar. Men vi behöver några som passionerat, med stor kunskap och ödmjukhet, tar på sig att tala för saken. Vi behöver ett ledarskap som ställer sig i frontlinjen och inte ger upp. Ett pedagogiskt ledarskap, som med obrutet tålamod fortsätter tala om det som är viktigt, och ständigt återkommer till värdegrunden Miljöpartiet vilar på: solidaritet med det ekologiska kretsloppet, kommande generationer och världens alla människor.

Vi skulle verkligen kunna göra det. Staka ut en ny väg för att lösa vår tids ödesfrågor. Jag utmanar härmed Isabella Lövin och Per Bolund att kliva fram och ta över ledarrollen. Ni gör så mycket bra, men låt det synas och höras. Det är dags nu!

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.