Miljöpartiet har drivit igenom en smått häpnadsväckande reformagenda i regering. Nu läggs grunden för klimatomställningen, en mer mänsklig och jämlik samhällsutveckling stärks. Men trots detta, och människors oro för klimatet, så balanserar vi vid riksdagsspärren. Vi ses brett som ett ”verklighetsfrånvänt” parti som ”inte förstår vanligt folk eller företagens intressen”. I debatten vevas skadliga narrativ runt:

  • MP:s klimatpolitik är dyr, ineffektiv och minskar inte utsläppen 
  • MP:s kärnkraftsmotstånd ”skadar Sverige”, leder till elbrist och import av smutsig energi 
  • MP:s miljöpolitik slår mot företag och vanligt folk, eller skrotar ner till symbolpolitik som plastpåseskatt

Få känner till vad vi har fått igenom; i SVT:s ”Politikbyrån” i våras kunde experterna inte nämna våra viktigaste reformer. När högerledarsidor rycker ut och förklarar att ”MP:s miljöpolitik är bättre än sitt rykte” (Expressen 2017) och att ”MP:s klimatframgångar har skett i det tysta” (DN 2020), är det svårt att se det på annat sätt än att vi inte har lyckats etablera vår berättelse. Utmaningen tror vi finns i hur vi jobbar med kommunikation, en fråga om både ”hur” och ”vad”. 

Vi tror att partiet behöver:

1. Gå på offensiven med fokuserade strategier
Vi kommer ofta på efterkälken, tvingas i försvarsställning – till exempel gällande elbristen, Cementa, ”MP får inte ner utsläppen”… Vi behöver fokuserade strategier på kort/medellång sikt för att proaktivt sätta dagordningen och vända debatter där vi får stryk. Det enstaka genmälet räcker inte.

2. En stark berättelse om vårt klimat/miljöarbete
Våra reformer presenteras i spridda skurar – väljarna behöver mer riktning och helhet. Ingenstans i våra kanaler finns en stark och självklar berättelse om nyttan med vårt klimatarbete. Gröna kreditgarantier, bränslebytet, Klimatklivet m.m. måste fogas samman i ett narrativ som når in i människor. Mycket arbete har ägnats åt två Klimatfärdplaner, men vi har inte haft någon strategi för klimatkommunikation. Nu behövs en Färdplan för att vinna Klimatdebatten.

3. Strategi för att stärka trovärdigheten
Många röstar inte på oss då de inte ser att vår politik fungerar för hela samhället. Föreställningen om ett ”verklighetsfrånvänt” parti som ”inte förstår vanligt folk” måste desarmeras. En nyckel är att hantera omställningens målkonflikter genom att visa att vi vill hjälpa människor, inte straffa dem. Här behövs strategi. Vi har lågt förtroende inom ekonomi och sysselsättning, trots att våra klimat- och miljöreformer ofta har positiv effekt på området. Kommunikation som starkare knyter ihop områdena vore given – med högt förtroende i klimatfrågan skulle vi på så vis kunna ta plats mer centralt i samhällsdebatten.

4.Upprepa + håll i för genomslag
Vi gör i regel utspel utan uppföljning. Det sätter sig inte i debatten. Hur många känner till ”the Swedish proposal”? Vi behöver nöta in budskap, hålla i frågor genom att rulla ut sekvenser av relaterade utspel, i alla kanaler samtidigt. Miljöpartiet är den politiska motorn för omställningen till ett hållbart samhälle. Det är dags att på allvar visa det. 

Robert Österbergh, Wiktoria Wittboldt och Patrik Sandström

MP Lidingö 

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.