A tt skapa ekonomiska incitament för att ställa om fordonsflottan för att bli mer miljömässigt hållbar är nödvändigt. Det är därför bra att Miljöpartiet de gröna drivit igenom Klimatklivet som möjliggör att det växer upp laddstolpar som svampar ur jorden. Vi applåderar även regeringens förslag på bonus-malus som stimulerar efterfrågan på både gas- och elbilar. Men det är inte rimligt att enskilda företag avkrävs att subventionera att ladda el- eller hybridbilar, oavsett om det gäller statligt ägda Vattenfall eller det kommunägda Clever.

Om skribenterna

Gustaf Wiklund är styrelseordförande för Öresundskraft (MP).

Rebecka Hovenberg är styrelseordförande för Tekniska verken i Linköping (MP).

Vi har startat Clever för att göra det enkelt att ladda sin elbil. Den mesta delen av laddning sker i hemmet eller på arbetsplatsen. För att vara relevanta för elbilister behöver det också finnas laddstolpar längs våra vägar, vid parkeringsplatser och andra platser där hemmaladdning inte är möjlig. Laddinfrastruktur är dyrt och tack vare subventioner från Klimatklivet och EU kan företag, föreningar och kommuner nu uppföra laddinfrastruktur runt om i landet. Trots subventionerna är det stora investeringar som behöver finansieras. Förutom själva elen, kostar både parkeringsytan och laddinfrastrukturen. Därför blir det också dyrare att ladda sin elbil vid våra publika laddstationer jämfört med i bostaden.

Om Clever

Clever startades i Sverige av Öresundskraft. I dag ägs Clever gemensamt av Öresundskraft, Tekniska verken i Linköping och Jämtkraft, tre energibolag som alla är kommunalt ägda.

Ibland väcks frågan om att det ska vara billigt eller gratis att tanka eller ladda miljövänligt. Det bör vara dyrt att tanka bensin och diesel. Men elbilar måste kunna bära sina egna bränslekostnader och tillhörande kostnader för infrastrukturen. Det finns nämligen varken gratis laddstolpar eller gratis el.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.