Som konsumenter ställs vi dagligen inför olika val. Och de val vi gör påverkar vår morgondag. Det finns en oerhörd kraft i konsumentens val som leder till förändring. Men jag tycker också att det innebär ibland ett orättvist ansvar. Det kan inte enbart vara upp till konsumenterna att ta ansvar för världen.

Istället anser jag att det är vi politiker som måste ta ett större ansvar, och ge konsumenter verktyg att kunna agera och göra informerade val. Det är mitt jobb som politiker att se till att det är lätt att göra rätt. Därför sätter vi gröna spelregler för ekonomin – både för vår gemensamma ekonomi och för din plånbok.

Om skribenten

Per Bolund är finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister (MP).

Under den här mandatperioden har regeringen steg för steg gjort förändringar som gör det lättare att välja det som är bra för miljön. Till exempel har vi sänkt momsen på reparationer på skor, kläder och cyklar, så att det blir lättare att laga våra prylar och de kan användas längre. Vi har infört ett reparationsavdrag för vitvaror så att det är billigare att laga kylen eller spisen när den går sönder.  Stödet för solceller har mångdubblats, så fler villaägare kan sätta solpaneler på sina tak. För att sänka tröskeln så att fler låter bilen stå och väljer cykeln till jobbet så har vi infört en elcykelpremie. I vår träder flygskatten i kraft, så att flyget äntligen får bära mer av sina klimatkostnader. Vi har infört en ny fondlagstiftning som gör det obligatoriskt för att svenska fonder att redovisa sitt hållbarhetsarbete och i höstas fick vi de första Svanen-märkta fonderna, så att det blir enklare för dig som konsument att välja ett hållbart sparande.

Detta är några exempel på hur vi steg för steg gör det lätt att göra rätt. Vi gör också det hållbara alternativet till standard genom att ställa krav på att alla fonder på premiepensionstorget är hållbara och genom att modernisera lagstiftningen som styr AP-fonderna så att det blir lagkrav att de ska investera i linje med Parisavtalet.

Men för att nå en hållbar konsumtion behöver vi politiker göra mer.  I slutet av januari medverkade jag på utställningen Creative Industries invigning på NK i Stockholm. Det är del av en brittisk kampanj som syftar till att lyfta innovation och hållbarhet inom design och mode. Regeringens ambition är att Sverige ska bli världsledande på hållbar produktion och konsumtion av mode och textilier.

Efter olja är textilier den mest miljöförstörande branschen. Samtidigt har svenskarnas textilkonsumtion nästan fördubblats de senaste trettio åren. Idag köper vi i genomsnitt över 13 kilo textilier per person och år. Det är dessutom bara en femtedel av alla kläder vi köper som samlas in för återanvändning och återvinning. Stora mängder textilier slängs i soporna och går till förbränning. Om konsumenterna köpte ett kilo mindre nytt och ett kilo mer second hand nästa år så skulle det innebära att vi sparade 8100 liter vatten per person.

Vi vill underlätta för de många svenska modedesigners och företag som idag driver på utvecklingen. Vi ska göra det lätt för konsumenter att sluta slänga och börja använda, byta, låna, hyra och reparera. Därför har regeringen som ett första steg gett Naturvårdsverket i uppdrag att öka kunskapen om hållbar konsumtion bland konsumenter med fokus på textilåtervinning och återanvändning. Vi har också gett ett uppdrag till Konsumentverket att både arbeta med nya metoder för miljösmarta konsumtionsmönster och främja delningsekonomin.

Vi fortsätter att ta steg framåt för att sätta fler gröna spelregler på plats. Som konsument ska det enkla valet vara det hållbara valet. Det ska vara lätt att vara en del av lösningen.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.