Coronapandemin visar på vårt behov av ökad självförsörjning när isolering av landet sker. Det gäller inte bara födomedel, även i framtiden måste vi ha textilier och kläder på kroppen. De syntetiska materialen måste fasas ut, främst för att de framställs av olja. Blandtextilier går dessvärre inte att återvinna utan bränns. 

Om skribenten

Kerstin von Seth är medlem i Miljöpartiet i Höör. 

I dag består 80 procent av allt textilt material i världen av bomull som måste importeras. Framställning av ett kilo bomull kan kräva 30 000 liter vatten och upp till ett kilo gifter. Odlingarna upptar 5 procent av jordens odlingsbara mark. Hantverket kostar 40 000 liv per år. 

Det finns mer hållbara alternativ. 

Sverige borde odla spånadslin kommersiellt. Lin är svalt att bära och bönderna vill gärna odla grödan men maskinerna och hanteringen fram till färdigt tråd saknas. Frankrike har med EU-stöd utvecklat industrin till perfektion.

Hampafiber har människan använt sedan 8000 år f.Kr. Segelfartygen var förr helt beroende av hampafiber till segel och tågvirke. Sjömännens kläder vävdes av hampa som är naturens starkaste växtfiber. Dess antibakteriella egenskaper minskade också risken för mögelskador. Hampaolja och hampafrö används i livsmedel, läkemedel, och kosmetika. Pappersindustrin kan använda fiber från hampa i tillverkningen. Ett hektar hampa produceras på fyra månader och ersätter fyra hektar skog som vuxit i tjugo år. Så kunde skogsskövlingen minska eftersom hampa inte har några större krav på växtplatsen. Odlingen är perenn och växer utan någon besprutning, för att sedan skördas i 20 år utan att marken utarmas.

Människan har sedan 10 000 år fåret i sin tjänst. Det ger oss kött, ull och skinn, öppna landskap och biologisk mångfald. Ullen klipps, men 40 procent av ullen bränns eller plöjs ner. Det saknas industri som spinner ullen till garn och utvinner lanolinet. Ullen skulle ge en inkomst på 40–50 miljoner kronor per år.

Viskos är en textil som tillverkas av cellulosan från granskogsavfall. Även detta material är svalt och följsamt. Tillverkningen av viskos måste göras i slutna system. De svavelbaserade kemikalierna är farliga för miljön. I dag skickas cellulosan till fattiga länder, där de ländernas miljö blir förgiftad. Att behålla produktionen i vårt land är alltså också en humanitär angelägenhet.

Regeringen kunde stimulera nystart av spinnerier som tar hand om den redan existerande ullen. Bönderna vill så in lin och hampa men hanteringen av fibern finns inte. En hampaindustri skulle gynna jordbruket, miljön och ge nya arbeten. Detta kunde regeringen åtgärda med nya insatser och nytt tänkande.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.