Drömmen om ett grönare och mänskligare samhälle kan bäras upp av de oberoende konsterna om dessa får en central plats i storstaden. Jag vill påstå att hindren kommer från fastighetsmarknadens arrogans och ovilja att öppna upp för konst och kreativa näringar. Orimligt höga hyror och markpriser tömmer staden på kreativ kraft. Konstnärer av alla slag har dåliga förutsättningar och samhället förlorar därmed mycket kreativitet. Det fria kulturlivet är ett ideal som har svårt att komma till stånd i den segregerade och överplanerade staden. 

Konstnärer är högutbildade men kan sällan leva på sin konst, vilket ytterligare har förvärrats under pandemin. Det är därför bråttom att skapa hållbara produktionsplatser för den levande konsten; dessa platser bör ha fokus på konstnärer som befinner sig i början av sin karriär och behöver nå ut till sina publiker och kunder. 

Idag tvingas ofta konstnärer arbeta långt från stadskärnorna, i trånga oattraktiva lokaler som totalt saknar konstnärlig karaktär. Samtidigt finns det många övergivna kulturmärkta byggnader i Stockholmsregionen som huvudsakligen ägs av staten. En verklig cirkulär ekonomi skulle kunna komma till stånd, där konstnärer intar och tar hand om vårt gemensamma bestånd av historisk arkitektur, samtidigt som de får tillgång till fina och relativt centrala produktionsplatser till skäliga priser.

Om skribenten

Emilie Reinhold är kulturföretagare och medlem i Miljöpartiet.

De höga priserna på fastighetsmarknaden skulle kunna tyda på en brist av byggnader. Men Klostret Living arts har genom sin systematiska sökning av norra närförorten i Stockholm upptäckt ett imponerande antal övergivna historiska gamla byggnader som inte används. Vi har sedan 2019 kontaktat en rad olika fastighetsägare för att få tillgång till en av dessa byggnader, utan resultat. Diskussionen stannar ofta vid prisnivåer, detaljplaner eller helt påhittade renoveringsbehov. 

Konstnärer har i början av sin karriär inte råd att betala så kallade marknadshyror; däremot skulle de kunna ge nytt värde till dessa anrika byggnader. Sociala och kulturella värderingar verkar helt glömmas bort när allt handlar om vinst per kvadratmeter. Dessa k-märkta byggnader kan inte alltid rivas; då får de stå tomma istället. Ironiskt slöseri när man vet behovet av både bostäder och verkstäder i staden. Fastighetsmarknaden fungerar tyvärr så att ägarna, även statliga, föredrar att det står tomt framför att sänka priserna eller anpassa hyreskontrakt till konstnärligt företagande. 

Hållbara produktionsplatser för konst och kreativa näringar kan bara skapas med en stark politisk vilja, vilket vi tror Miljöpartiet kan och bör stå för. Återvinning av klassiska byggnader kommer att göra staden mer attraktiv och i samma veva sysselsätta allt från vaktmästare till kock, från konstkritiker till scenartist. Konsten är livsviktig för ett hållbart samhälle och den är alltid en investering för framtiden.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.