Några ensamkommande barn anländer till Malmö den 22 november 2015 efter en lång och farlig resa. Efter ankomsten körs de till ett boende där de blir registrerade. Två dagar senare, den 24 november, kommer regeringens förslag om utökade gränskontroller och tillfälliga uppehållstillstånd. 

På grund av att 24 november blev slutdatum för en ny chans enligt Nya gymnasielagen riskerar nu ett av barnen, numera en ung man, att utvisas till Afghanistan. Han har skött sina gymnasiestudier på ett exemplariskt sätt och fick i våras näst högsta betyget i svenska. Den unge mannen skulle tagit studenten till våren och siktade på att bli elingenjör. 

Om skribenten

Nils Nyberg är medlem i MP Kävlinge.

Det finns dessvärre många andra ensamkommande papperslösa i vårt land som är i precis samma situation. Konsekvenserna blev ödesdigra för de ungdomar som anlänt till Sverige omkring den 24 november. Det var rena lotteriet om man kom till Migrationsverket för asylansökan i tid.

I det 680-sidiga betänkandet från kommittén som utarbetat förslag till en långsiktig och human migrationspolitik kan jag inte hitta någonting om konsekvenserna för dem som ansökte om asyl efter den 24 november. Jag vill därför föreslå att de ungdomar som sökt asyl mellan 25 november 2015 och 20 juli 2016 (dagen då lagen började gälla) snarast ska ges rätt att göra en ny ansökan om asyl och få sina ärenden prövade på nytt. Jag vill också föreslå att beslutade utvisningar av ensamkommande som sökt asyl mellan 25 november 2015 och 20 juli 2016 bör frysas så snart som möjligt tills beslut tagits enligt punkt 1. 

Jag önskar att Sveriges politiker kunde se dessa ungdomar som en viktig tillgång för vårt land.

Det som bör bedömas är hur ungdomarna har anpassat sig till det svenska samhället som till exempel boende, språket, skolgång, fritidsaktiviteter och svenska vänner. De som blivit dömda för grova förseelser kan inte beviljas uppehållstillstånd.

Jag önskar att Sveriges politiker kunde se dessa ungdomar som en viktig tillgång för vårt land, inte minst som arbetskraft inom många yrken. Flera av ungdomarna har i sitt hemland hjälpt sina föräldrar med att sköta jord- och skogsbruk eller fruktodling men flera har även erfarenheter från jobb på till exempel byggarbetsplatser eller bilverkstäder, där vi idag har bristyrken i Sverige. 

Många som kom till Sverige hade hört att Sverige var ett säkert och humant land. Handen på hjärtat – den hantering som nu sker är allt annat än human. Jag hoppas innerligt att våra förhandlare kan hitta en lösning för alla de ungdomar som varit i Sverige under så lång tid och hunnit etablera sig här, men nu riskerar utvisning.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.