Pengar kan ställa till det. Särskilt efter Alliansens förstelärarreform och Socialdemokraternas och Miljöpartiets lärarlönelyft, som får effekter även under skolpersonalens pensionering. Båda var välmenande, men det gäller också att våga följa vad som hänt till ”The receiving end”; de berörda.

Regeringens och Skolverkets instruktioner har uppfattats olika. Oklarheter uppkom redan vid tilldelningen till orter och skolor, och har sedan förstärkts.

Om skribenten

Gunilla Lysell är före detta kommunpolitiker (MP) i Nyköping.

Det handlar inte ”bara” om pengar och skillnader upp till 8 000 kronor per månad. Värderingen innebär också att lärare snöpligt ställts utan kvitto även på sin lärargärning. Detta utan att godtagbar förklaring kunnat redovisas. Lärare kan ha olika stilar, vara kreativa och drivande i lärarlag, gå fram i klassrum. Detta är inte detsamma som att vara synlig inför rektor, som kan ha helt annan ämnes- eller specialistbakgrund än läraren.

Efter att sanningen uppdagats har lärare lämnat sina anställningar, sökt sig till företagshälsan, förlorat arbetsglädjen. Kvarvarande vinnare och förlorare har sedan att samsas i lärarrummens nya segregerade klimat.

Fyra kommuner och en friskola har inte sökt anslag eller glömt följa upp inom tiden. Dessa kan kanske dra nytta av andras erfarenheter i efterhand i detta unika projekt.

Åtgärder kan inte lyckas över berördas huvuden. Som utomstående tror jag, att rektorer tillsammans med lärarlagen bättre kunnat uppnå regeringens målsättningar att höja läraryrkets status, få personal att stanna kvar och locka nya förmågor. Det hade tagit längre tid men blivit mer långsiktigt hållbart.

Makthavare på alla nivåer måste våga se verkligheten.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.