År 2011 lämnade Miljöpartiet i riksdagen in en motion om att förändra vårt system för avdrag för resor till och från arbetet. Det system vi har i dag missgynnar de som pendlar med cykel eller kollektivtrafik och det är inte bra. Vi skulle kunna föra över ansenliga mängder resor till mer miljövänliga resesätt om vi förändrade avdragssystemet.

Med det system vi har i dag blir det billigare att ta bilen till jobbet än att ta kollektivtrafik. Det är ju rent tokigt. Det är verkligen hög tid att aktualisera frågan igen.

Om skribenterna

Mia Sköld är lärare och oppostionsråd (MP) i Norrköpings kommun.

Annika Lillemets är civilingenjör och riksdagsledamot (MP).

2011 hade vi en alliansregering och motionen fick avslag, men nu, när vi har en regering där Miljöpartiet finns med, borde frågan verkligen kunna få mycket hög aktualitet. Nu har vi ju också löften om fossilfri fordonsflotta, vi har klimatavtal från Paris, stadsmiljöavtal och miljöbonusar på väldigt många olika sätt, som vi inte hade 2011. Det är nu den här motionen ska dammas av igen. Nu är rätt tid.

Miljöpartiet hade i motionen tre förslag till förändring. Att avskaffa reseavdraget helt, vilket utan tvekan vore det allra klimatsmartaste alternativet. Att sätta ett avdragstak som motsvarar kollektivtrafikkostnaden, vilket skulle gynna resande med kollektivtrafiken. Att använda avståndsbaserat reseavdrag, som våra grannländer Norge och Danmark.

Antagligen är det tredje alternativet det som skulle fungera bäst och smidigast. Det bygger på att schablonavdraget är detsamma oavsett färdsätt. Att man får lika stort belopp oavsett om man cyklar, åker kollektivt eller tar bilen.

Den som tar bilen till jobbet får i dag 18.50 kronor i milersättning. Den som åker kollektivt får göra avdrag för den del av de faktiska kostnaderna som överstiger 11 000 kronor och den som cyklar få dra av 250 kronor.

Ett avståndsbaserat förslag som likställer färdsätt skulle alltså gynna cykel och kollektivtrafik och skulle spara många ton koldioxidutsläpp, främja kollektivtrafiken och dessutom verka positivt på folkhälsan då fler skulle cykla. En bilist kostar 1,60 kronor medan en cyklist ger tillbaka 1,60 kronor. Det finns många miljoner att spara också i förbättrad folkhälsa.

Vi måste passa på nu och driva på en förändring av avdragsrätten.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.