För ett och ett halvt år sedan tillkännagav Kristdemokraterna att man vill införa tidsbegränsade uppehållsstånd när flyktingar ansöker om asyl. Batongliberalerna i dåvarande Folkpartiet, numera Liberalerna, var snabba med att hoppa på tåget. Så småningom även de nygamla moderaterna. Detta gav och ger mig en klump i magen.

När jag i början av 80-talet som stipendiat kom till Uppsala och efter stipendieåret stannade kvar som doktorand, var det under hela doktorandtiden oklart, om jag sedan fick stanna i Sverige där jag snabbt hade slagit rot. Jag kom från Västtyskland, Sverige var inte med i EU då, och jag kom från ”Långtbortistan” i Invandrarverkets ögon, trots en svenskfödd mormor. Lyckligtvis ville ASEA anställa mig efter doktorsexamen, tog på sig pappersskyfflandet och sökte dispens. Jag fick permanent uppehållstillstånd till slut. Men åren av osäkerhet har lämnat djupa spår i själen, fortfarande blir jag så ångestfylld vid radio- eller TV-inslag om utvisningshotade personer att jag lämnar rummet, byter kanal eller stänger av. Så jag kan verkligen sätta mig in i hur det kommer att kännas att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, med ett eller tre år av ångest och oro om man får stanna eller ej. Hur ska man då orka etablera sig i landet, lära sig språket, söka jobb och bostad och så vidare, när oron ständigt gnager?

Länge ansåg jag mitt eget parti, Miljöpartiet, som ett bålverk mot ett sådant förfall i bemötandet av asylsökande. Därför är min besvikelse särskilt stor att Miljöpartiet är med i regeringens omsvängning i denna fråga, både den första något trevande i november och sedan januarimånadens kraftiga nedväxling till EU:s miniminivå. Att förpassa asylsökande till det tillfälliga uppehållstillståndets limbo är inhumant!

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.