Det pratas ofta om att man måste resa mindre för miljöns skull. Särskilt flyg släpper ut mycket stora mängder koldioxid per resa (ca 100-300 gram per passagerarkilometer beroende på hur man räknar). Dessa utsläpp måste utan tvekan minska.

Men resor är viktiga för att skapa en värld där människor känner samhörighet, för att knyta internationella vänskapsband och lära sig om världen. Allt fler familjer är dessutom utspridda över flera länder. Vi som skriver detta har båda nära familjemedlemmar utomlands. Och när det kommer till att välja mellan att tänka på miljön eller träffa vår familj väljer nog många det senare. Men de två behöver inte stå mot varandra.

I dagsläget finns ett antal mer miljövänliga transportsätt än flyg, exempelvis tåg. Med förnybar el, som i Sverige, kan CO2-utsläppen då pressas ned till mindre än 0.004 gram per passagerarkilometer (enligt SJ). Det stora problemet är att inget annat transportmedel i dagsläget är i närheten av flyg när det kommer till att förflytta sig längre sträckor på kort tid. Om man ska åka utomlands med tåg går ofta alltför många av ens dyrbara semesterdagar åt.

Vi föreslår införandet av extra lediga dagar för miljövänliga resor, så kallad klimatledighet. Mot uppvisande av tågbiljetter eller liknande intyg ska man få betald ledighet från jobbet i upp till ett visst antal dagar om året, utöver den vanliga semestern (förslagsvis 4 dagar). Vårt förslag är att detta till en början ska omfatta tåg- och bussresor (då biljetterna enkelt kan användas som intyg), men att i framtiden även kunna inkludera andra klimatvänliga transportsätt som elbil, cykel, segling, och vandring.

Genom att införa några lediga dagar för miljövänliga resor kan vi skapa ett incitament för folk att välja mer hållbara resesätt. En sådan klimatledighet kommer inte få folk att för all framtid välja bort flyget men det minskar kraftigt effekten som restiden har på folks val av transportsätt. I kombination med andra åtgärder och ekonomiska incitament tror vi att det kan förändra folks resvanor drastiskt.

En del företag har redan infört klimatledighet för sina anställda. Det brittiska försäkringsbolaget Naturesave, landskapsarkitektfirman Edge i Malmö, och tågbolaget MTR Express är några av de företag som erbjuder extra ledighet till sina anställda om de väljer att resa klimatsmart. Med den klimatkris vi står inför anser vi dock att klimatledighet bör vara lagstadgad och gälla alla.

Carolina Nilsson och Björn Persson Mattsson

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Ditt inlägg ska inte vara längre än 2500 tecken inklusive blanksteg. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.