Jag tänker på Hydra, det mytologiska monstret med åtta huvuden. För varje huvud som höggs av växte två nya ut. Hydra var nästintill omöjlig att döda. Just så känns kriget mot den psykiska ohälsan, så länge vi endast pratar om hur vi ska behandla symptomen. Så länge vi endast pratar om symptomen så kan vi fortsätta att hugga huvuden, tills monstret är totalt oövervinneligt. Vi måste förstå vad som livnär monstret för att kunna besegra det.

Om skribenten

Emma Lindqvist är regionråd (MP) i Region Västerbotten

Kriget mot den psykiska ohälsan kommer inte att bli en promenad i parken, nej det kommer att krävas mänskligt mod och stor förändringsvilja. Från oss vuxna. Det sätt vi (inte) rör oss på, (inte) sover, äter och (inte) umgås med andra gör att människans mest grundläggande behov inte tillgodoses. Det gör oss nedstämda, ångestfyllda och till och med deprimerade. Vi vet att pulshöjande aktivitet gör oss friska (det hjälper till och med hjärnan att skapa nya hjärnceller), att det är viktigt med återhämtning genom sömn, att det spelar roll vad vi äter och att vi har nära vänner. Men ändå lever allt för många på ett sätt som våra hjärnor inte kan hantera. Vi kan inte förvänta oss att våra barn ska kunna hantera detta sätt att leva om inte vi vuxna gör det.

Gräv där du står

Jag läser text efter text, rapport efter rapport, skrivna av BUP, BRIS, högsta ansvariga politiker, branschtidningar och experter. Jag står i Västerbottens regionfullmäktige och debatterar ämnet med oppositionen. Alla pratar symptom, ingen pratar orsaker. Även vårt eget parti pratar främst om att korta köerna till BUP. Det gör mig arg. Självklart ska köerna kortas, men det tack vare ett långsiktigt och förebyggande arbete. Inte på grund av att vi lägger problemen någon annanstans och visar på positiva siffror. Våra barn är värda bättre, värda vuxna som anstränger sig och genomgår förändringar för deras skull, som sätter barnen först och som gör sitt främsta jobb som vuxen. Tar ansvar.

Så, gräv där du står. Ut och gå eller spring, sov minst sju timmar per natt, minska dramatiskt på sockerintaget, lägg undan telefonen när du umgås med andra och sätt dig i fysiskt sociala sammanhang som du trivs i. Och gör det för dina barn och barnbarns skull. Och ja, vi kommer trots detta att känna oss nedstämda, ångestfyllda och deprimerade emellanåt. Men vi kommer ur det, förutsättningarna för det kommer nämligen att ha blivit betydligt bättre.

Låt oss ta till oss den fakta som är så vedertagen och utarbeta ett arbetssätt som på kort sikt hjälper de unga som i dag lider av psykisk ohälsa. Och låt oss värdera det som betyder mest för oss, våra barn och vår hälsa, och göra de förändringar som krävs för att på lång sikt styra om skutan från sjukvården mot det vi kallar livet.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.