Miljöpartiet behöver en försvars- och säkerhetspolitik som återspeglar gröna värderingar och ger rimliga politiska svar på det snabbt skiftande säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde. Därför har vi lagt en motion till Miljöpartiets kongress om en grön försvars- och säkerhetspolitik.

Om skribenterna

Fredrik Leijerstam är förste vice ordförande i landstingsfullmäktige i Uppsala län (MP).

Robert Damberg är medlem i Miljöpartiet de gröna i Linköping.

Marcus Bräutigam är ledamot i kommunstyrelsen i Ystad (MP).

Miljöpartiet är ett ansvarstagande parti, och vi sitter i regering. Det innebär bland annat ett ansvar för Sveriges nationella säkerhet. Vårt partiprogram som det ser ut i dag rimmar illa med det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde. Våra politiker i riksdag och regering ser detta i sitt dagliga arbete, och gör ett bra arbete för vårt land. Vi som parti bör utveckla vår politik på dessa områden, så att den ger ett bättre stöd till våra företrädare i riksdag och regering.

I vårt närområde är det främst Ryssland som utgör ett militärt hot mot olika länder. Det behöver vi kunna möta och motverka. Men vi ser även andra slags hot. Klimatrelaterade skogsbränder och översvämningar, cyberattacker och annan slags terrorism. Det finns ett samband mellan klimat, miljö, säkerhet och militära riskscenarion, som Miljöpartiet bättre än något annat parti kan formulera en sammanhängande och effektiv politik för att möta.

De förslag vi lyfter i motionen syftar till att vässa vår politik. Det handlar om att Försvarsmaktens uppgifter ska vara att främja Sveriges säkerhet, och att de uppgifter riksdag och regering ger till Försvarsmakten ska vara fullt ut finansierade. Det handlar också om att arbeta för ett civilt försvar som är mer flexibelt för olika slags kriser och ett militärt försvar som har resurser och träning för att genomföra de uppgifter som regeringen ger Försvarsmakten.

Vi vill att Miljöpartiets försvars- och säkerhetspolitik ska betona en helhetssyn som utgår från ett fossilfritt samhälle som grund för större säkerhetspolitisk trygghet, och att hela samhällets resiliens för olika slags faror är väsentlig i utformningen av vår politik. Till sist vill vi även att en grundnivå för Sveriges totalförsvarsförmåga fastställs, så att vi inte åter i framtiden frestas i tider av trygghet att montera ner vårt totalförsvar på ett sätt som är mycket svårt och tids- och resurskrävande att återuppbygga.

Ett robust svenskt totalförsvar kan utgöra en bättre röst för fred och rättvisa, möta de olika typer av hot som samhället kan utsättas för och göra oss mindre beroende av militära allianser för vårt eget skydd. Det vill vi verka för.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.