Likvärdighetsutredningen ledd av Björn Åstrand har lämnat sina förslag på åtgärder för att minska skolsegregationen. Utredningen föreslår bland annat allmänt skolval med gemensam antagning, ändrade urvalsregler samt åtgärder för en mer likvärdig och ändamålsenlig resursfördelning. Jag välkomnar förslagen och inväntar nyfiket remissinstansernas åsikter. 

Om skribenten

Annika Hirvonen Falk är riksdagsledamot och Miljöpartiets skolpolitiska talesperson.

En grundläggande tanke med det svenska skolsystemet är att alla elever i hela landet ska ha samma möjlighet till en bra utbildning av hög kvalitet. Så är det tyvärr inte idag. Vi kan aldrig acceptera att barns livschanser slösas bort på det här viset. Under en längre tid har vi sett en oroväckande utveckling där elevernas möjligheter att lyckas i skolan systematiskt hänger ihop med bakgrund, bostadsort och vilken typ av skola eleven går i. Den kanske mest nedslående trenden är den kraftigt ökade spridningen i skolornas kunskapsresultat sedan början av 1990-talet. Miljöpartiet har länge drivit på för att jämlikheten i skolan ska öka.

Utredningen föreslår nya regler som medger förtur till syskon och en allsidig social sammansättning av elever samt att det fria skolvalet ska hanteras nationellt. Kötid som urval föreslås ersättas av lika möjligheter. Kommunerna ska få ersättning för kostnader som de har för att stå redo om friskolor går i konkurs eller elever ändrar sig och vill gå i en kommunal skola. Detta är ett viktigt steg mot att minska slöseriet av skattepengar som idag går till vinstuttag i friskolor. Samtidigt ska staten bli mer närvarande genom ökat ansvar för skolans likvärdiga finansiering och en regionalisering av Skolverket. 

Miljöpartiet gick till val på att fortsätta förändra skolsystemet så att det blir jämlikt igen. Vi vet att det går och att Sverige kan bli bäst i klassen. Då måste vi kunna diskutera förslag även om de hotar starka intressen som vill bevara på dagens system. I längden förlorar hela samhället på en ojämlik skola.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.