Miljöpartiet har ställt sig bakom en satsning på biodrivmedel för framtiden. Oavsett de goda skälen – minskat fossilberoende – kommer detta att leda till ett stort uttag av biomassa från skog. Då skogen är en av de viktigaste bromsarna mot ökande koldioxidhalter är detta i grunden en mycket tveksam väg. 

Om skribenten

Ulf Sveds är medlem i MP Uppsala.

En växande global ekonomi för biodrivmedel kommer att innebära ökad avverkning, stubbrytning, gödsling samt införande av nya arter med högre avkastning. Allt detta har skogsindustrin och produktionsförespråkarna på Skogsstyrelsen länge önskat. Nu slår vårt parti följe med dessa krafter mot ett ytterligare utarmat svenskt skogslandskap.Vi ska inte inbilla oss att detta görs av miljöhänsyn utan för att vi ska kunna bevara de konsumtionsmönster som ytterst hotar de biologiska grundvalarna för allt liv. Miljöpartiet bör ompröva sin hållning i frågan.       

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.