Frågan om tillväxt kommer med jämna mellanrum upp i vårt parti, senast i en replikväxling mellan Elin Odesson och Per Bolund här i Grönt. Tyvärr är det mycket svårt att förstå vad som skiljer dem åt, för båda vill ha en grön och hållbar ekonomi. Då borde ju saken vara klar, det är bara att köra! Men så är det uppenbarligen inte, eftersom Per har en annan bild av tillväxt än Elin. För Per är all bra tillväxt bra och förmodligen all dålig tillväxt dålig. Kan man resonera så?

Mats Nittve

är miljöpartist och ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Salems kommun.

Tillväxt är i vissa sammanhang självklart bra och oundgänglig. Barn och skördar måste växa, annars blir det inte mycket liv kvar på jorden. Men det är ju inte så Elin ställer frågan, utan om den samhälleliga ekonomin, mätt i BNP (allt som produceras, konsumeras och investeras i landet), måste växa. Problemet med den frågeställningen är att den inte är särskilt konkret. Frågan är alltså vilka konsekvenser det skulle få om vi tog fasta på Elins tes och slutade att sträva efter BNP-tillväxt.

Det är bara ett medel kan man invända då, det säger Per. Ja, men är det rimligt att betrakta ekonomisk tillväxt som ett medel? Frågan är i så fall vilka mål det medlet tjänar. Ta som exempel ojämlikheten som ju ökar i Sverige och har gjort så sedan 80-talet. Tillväxten har i ett kort historiskt perspektiv inte alls lett till något positivt resultat när det exempelvis gäller inkomst- och förmögenhetsfördelningen. Har den haft någon positiv inverkan på miljön då? Nej, det finns inget som talar för det, de nationella miljömålen är långt ifrån att uppfyllas. BNP-tillväxt betyder inte självklart att vi kommer närmare måluppfyllnad, snarare tvärtom.

Frågan måste ställas: Är vi inte, om vi betraktar Sverige isolerat, tillräckligt rika för att kunna avstå all allmän ekonomisk tillväxt? Skulle inte alla kunna få sina behov tillfredsställda genom en blygsam omfördelning av rikedomen i landet? Att svaret kan bli ett annat i tredje världen betyder ju inte att svaret är fel här i Sverige. Ska inte vi då arbeta upp så stor rikedom som möjligt, så att vi kan ge än större bistånd till de behövande länderna? Nej, det är inte vår uppgift. Tredje världen kan inte förlita sig på oss i sin strävan efter ett bättre liv. Visst ska vi bistå, men framför allt ska vi se till att hålla rent framför egen dörr och minska vår egen klimatpåverkan till hållbara nivåer. Det gör vi inte genom allmän tillväxt.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.