Det är ingen tvekan om att den som efterträder Isabella Lövin har stora skor att fylla. Trots flera gröna framgångar har vi i dag opinionssiffror knappt över riksdagsspärren och ett dalande förtroende i våra kärnfrågor. Tillsammans med ett nytt språkrör behövs därför också en omfattande nystart för partiet.

Om skribenten

Erik Wahlström är språkrör för Grön Ungdom i Uppsala län.

Lyckligtvis har vi närmast ett överskott på kompetenta och engagerade kandidater. Men trots att även tidigare språkrör har varit minst lika kvalificerade har vårt väljarstöd sjunkit. Frågan är därför om det finns mer fundamentala orsaker än språkrören till varför vår politik inte fått genomslag. 

Jag tror att en betydande orsak till Miljöpartiets problem är att Socialdemokraterna inte har visat sig vara det humana och klimatengagerade parti som vi trott, utan snarare tvärtom. I regeringssamarbetet har de tryckt undan flera centrala delar av vår politik, vilket har blivit tydligt på flera områden:

Kompromisserna. Vår samverkan med S har kantats av konflikter och resulterat i flera politiska förluster för oss. Vattenfalls kolgruvor, migrationen och Preem är alla frågor där S, åtminstone hittills, vägrat att ge med sig. Att vi har behövt kompromissa i våra kärnfrågor har skadat oss i grunden.

Politikutvecklingen. Regeringspartier får ofta problem med att utveckla ny politik, vilket ofta lyfts som förklaring till varför Alliansen förlorade i valet 2014. Denna reformtrötthet ses även hos MP, och så länge vi är bundna till S är det tveksamt om vi kan hitta nya svar på dagens utmaningar.

Kommunikationen. Både internt och externt riktas kritik mot att vår kommunikation otydlig. Detta bottnar knappast enbart i våra företrädares förmåga att nå ut, utan snarare i att vi inte har tillräckligt med grön politik att nå ut med. Istället dras vi med tandlös kompromisspolitik.

Förmodligen är detta också grunden till förslaget om att ha ett språkrör utanför regeringen. Vi är i en situation där vår politik är så utsmetad att vissa känner behovet av att bedriva opposition mot oss själva. Detta är ett tydligt tecken på att regeringssamarbetet inte fungerar.

Det är dags att börja sätta hårt mot hårt. Miljöpartiets syfte är inte att vara socialdemokratins stödparti, utan att vara den gröna rörelsens parlamentariska gren. Om vi ska kunna fortsätta att vara det krävs en rejäl nystart där vi slutar acceptera ohållbara kompromisser och bryter regeringssamarbetet. Annars är risken att den gröna rösten snart är ett minne blott.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.