Utomhuspedagogik är ett begrepp som används om undervisning som sker i utemiljö, med naturen som läromedel och med elevaktiva uppgifter. Redan på 1800-talet fanns ”open-door-school” i England, och ur och skur-förskolor finns lite varstans i Sverige. Nu behöver vi lyfta begreppet till att omfatta även de högre stadierna i vårt utbildningssystem. Det är inte krångligt och det har många vetenskapligt påvisade fördelar.

Om skribenten

Mia Sköld är medlem i Miljöpartiet de gröna i Norrköping.

Det finns undersökningar som tydligt visar att både elever och lärare som tillbringar tid utomhus har färre sjukdagar och bättre psykisk hälsa. Utomhuspedagogik har alltså ett klart hälsofrämjande inslag. Bara detta borde räcka för att våra elever skulle få ett större antal timmar med utomhuspedagogik. Det finns undersökningar som visar att elevernas nyfikenhet ökar om de får undersöka och lära i riktiga miljöer och nyfikna elever har lättare att lära.

För att kunna öka antalet undervisningstimmar i utomhusmiljö krävs bara några få saker: natur och utomhusklassrum.

Ett fungerande utomhusklassrum är inte något dyrt och krångligt. Det behövs hyfsat bekväma sittplatser som ska räcka till en hel klass, så alla kan se och höra, sittbänkar i en cirkel är bra. Det krävs ett större bord i mitten av cirkeln som klarar av värme och andra slitage bra så läraren och eleverna kan demonstrera och utföra experiment. Det behövs ett tak över hela platsen så att man kan jobba utan att bli våt av regn.

Utomhusklassrum kan finnas i anslutning till biotopen insjö, vid kulturlandskapet odlingsrösen i skogen, vid den fantastiskt vackra branten, och så vidare. Det är en fördel om man vid planeringen och anläggandet av kommunens utomhusklassrum verkligen tänker till så att så många olika miljöer som möjligt får ett uteklassrum.

Det går att bedriva väldigt mycket undervisning utomhus, men det finns absolut ämnen som lämpar sig bättre att jobba med hemma i klassrummet. Utomhuspedagogik ska inte ersätta något, utan vara ett komplement. Dock kan det vara bra att ha som mål att all möjlig undervisning ska ske utomhus. Det går att ha matematik ute. Geometri och statistik passar bra för utomhus, men grunderna, att verkligen lära sig räkna, passar bäst i klassrummet. Språk och svenska kan använda naturen som inspirationsmiljö, men passar nog i sina större block bäst i den vanliga skolmiljön.

Biologi, fysik, kemi, bild och geografi är de ämnen man i första hand tänker på när det gäller utomhuspedagogik, men stora delar av historia och samhällskunskap passar också för utomhuspedagogik. Att själv få se kolbottnar, odlingsrösen och fägator i naturen kan ge en mycket större förståelse för hur livet har sett ut i tidigare generationer.

En väl organiserad utomhuspedagogik för alla elever. En lärmiljö som främjar god hälsa och som stimulerar till ett nyfiket lärande. Det är Miljöpartistisk skolpolitik på riktigt.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.