Alla har vi hört historien om haren och sköldpaddan. Hur de ska tävla om vem som först tar sig över målsnöret. Haren är vida överlägsen, så överlägsen att denne lägger sig ned och vilar en stund. Och innan denne vet ordet av har sköldpaddan gått om och vunnit dagen. Det finns givetvis fler än ett sätt att tolka sensmoralen av denna fabel, men idag väljer jag att tolka den på mitt lilla vis för att passa mitt ändamål: Om man ska vara progressiv, måste man fortsätta vara progressiv. 

Att klimatfrågor är en hjärtefråga för Miljöpartiet undgår givetvis ingen, och det är för väl att ett parti som Miljöpartiet ständigt för denna fråga på agendan. Men en fråga som inte får glömmas bort är frågan om jämställdhet för hbtqi-personer. Miljöpartiet var progressiva i sitt tänk när de införde två språkrör i partiet istället för en partiledare. På detta sätt visade man att man förstod de könsstrukturer som kan uppstå inom ett parti och man säkerställde på så vis jämställdheten inom partiet. Detta var långt före sin tid! Och nu är det dags att vara långt före sin tid igen.

I dagens värld har fler och fler personer börjat träda fram som inte känner igen sig i de två traditionella könstillhörigheterna. Så väl transpersoner som icke-binära vågar ta plats och utvecklar samhället genom att bara existera. Denna grupp av människor är tyvärr också en utsatt sådan. Detta har vi sett återupprepat genom historien när minoriteter gjort sig hörda. Inte sällan har dessa motarbetats av konservativa krafter som motsätter sig människors frihet och rätt till ett autentiskt liv. Miljöpartiet har tydligt visat vilken sida vi står på när det kommer till denna grupp. Men vi kan bli ännu bättre!

Det är dags för Miljöpartiet att lyfta frågan om ett tredje språkrör som representerar transpersoner och icke-binära. Genom att göra det skulle vi bli ett av de mest progressiva partierna i världen. Vi skulle visa att detta inte bara är en ”modefluga” som konservativa ibland tycks mena. Vi skulle visa att detta är framtiden, och att Miljöpartiet är en del av den! Miljöpartiet skulle på så vis bli garanten för att hbtqi-personer får inflytande i svensk politik, men vi skulle också normalisera och göra det enklare för människor att våga vara sig själva.

Vi måste vara sköldpaddor, alltid! Vi måste fortsätta vara progressiva! Det är enda vägen framåt. Miljöpartiet är inget gårdagsparti, utan ett morgondagsparti. Och för ett sånt parti finns bara ett motto: Vi ska inte följa utvecklingen, vi ska skapa den. Så låt oss då skapa den!

Vera-Linn Lanängen, MR-vetare och socionom.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.