Det räcker inte med att Miljöpartiet har bäst miljöpolitik. Det ställer också krav på att partiet utvecklar den och samtidigt vågar omvärdera sina tidigare uppfattningar för att öka trovärdigheten. 

 Miljöpartiet måste våga omvärdera om det verkligen är höghastighetstågen som vi ska sätta en stor del av våra skattepengar på för att tackla klimathoten. Varje skattekrona ska ge största möjliga nytta är ett känt myntat begrepp som används av varje beslutsfattare, politiker som tjänstemän, när budget ska sättas eller omvärderas. Tyvärr saknas omvärderingen av just höghastighetstågen. Eller rättare sagt har kritiken mot höghastighetstågen inte sakligt bemötts överhuvudtaget.

När det kommer till betydande frågor som inte har tillräcklig grund brukar vi säga att vi tillämpar försiktighetsprincipen, att vi kan vara försiktigt positiva (eller negativa) till en idé men att vi vill se mer innan vi tar ställning. När det kommer till höghastighetstågen har vi av någon anledning fallit pladask för idén trots att många viktiga frågor återstår obesvarade. En av dem är just om det verkligen är denna satsning som ger störst klimatnytta av våra skattemedel när flera alternativ har presenterats av olika intressenter, bland annat SNS-rapporten skriven av professor Maria Börjesson.

Att tågen ska användas som alternativ transportmedel till flyg eller bil så mycket det är möjligt är inget som vi miljöpartister behöver övertygas om. Vad vi däremot inte har diskuterat är om just höghastighetstågen är lösningen? Görs det på bekostnad av en annan klimatåtgärd vi är i behov av? Har vi tillräckligt med kundunderlag för att bära alla kostnader? Behöver vi subventionera varje biljett? Enligt Konjunkturinstitutet kan det kräva cirka 700–800 kronor i subvention per biljett. Varför väljer vi inte alternativen som presenterats? Finns det ett annat alternativ eller en kombination av alternativ som inte diskuterats? Osäkerheten är hög.

Vi är i behov av ha en intern diskussion och debatt om just satsningen av höghastighetstågen. Utfallet kan vara att höghastighetståget är rätt väg men då har vi åtminstone gjort vår hemläxa och grundat vår idé på bättre argumentation och underlag och inte på förhoppningar eller glädjekalkyler. Det skulle förstärka bilden att vi har bäst miljöpolitik och dessutom stärka förtroendet för oss som parti. 

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.