Att Sverige är världens största vapenexportör per capita är ingen nyhet för oss gröna. Miljöpartiet har drivit på viktiga förändringar på området, bland annat genom införandet av ett demokratikriterium som innebär att vapen inte ska exporteras till diktaturer. Men vi kan och ska inte nöja oss där, det finns mycket arbete kvar. 

Jag deltar just nu i en kampanj mot vapenexport tillsammans med den Gröna gruppen i EU-parlamentet, under ledning av de tyska gröna. Kampanjen ställer vissa krav på att och hur EU ska säkerställa att vapen producerade i ett medlemsland inte exporteras och används av antidemokratiska regimer. 

EU är idag en ledande region i produktionen av vapen. Närmare en tredjedel av alla vapen som exporteras i världen är producerade i vårt direkta närområde, i Europa. Även den svenska vapenexporten är fortsatt hög. Vapenexport bidrar direkt till att konflikter ökar och driver på fattigdom, mänsklig osäkerhet, ojämlikhet och instabilitet i vår omvärld. 

Det finns ett brett folkligt stöd för att stoppa EU:s vapenexport till länder som befinner sig i krig, väpnade konflikter eller kränker de mänskliga rättigheterna. 77 procent av de tillfrågade i Sverige är emot att man exporterar vapen till länder krig eller väpnade konflikter, och 80 procent att EU inte bör exportera vapen till dessa regimer som bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Under hösten har det antagits flera viktiga dokument för Miljöpartiets politiska arbete, bland annat vårt nya försvars- och säkerhetspolitiska program samt det politiska handlingsprogrammet.I dessa dokument framgår det att vi vill:

  1. Sluta beväpna diktaturer och MR-förbrytare. 
  2. Stoppa vapenexport till länder som deltar militärt i Jemenkonflikten.
  3. Att ett avtal om följdleveranser ska kunna slopas om förutsättningarna i mottagarlandet förändras så att de inte längre lever upp till villkoren.
  4. Införa ett förbud mot autonoma vapen.
  5. Att EU:s vapensamarbete ska inriktas på att minska behovet icke-demokratier genom att renodla och koncentrera produktion till färre tillverkare.

Att avskaffa vapenexporten på sikt är en viktig solidaritetshandling, och vi har ett ansvar att fortsätta lyfta frågan i samhällsdebatten. Den svenska vapentillverkningen och vapenexporten får inte urholka arbetet för fred, demokratisering och mänskliga rättigheter. 

Camilla Hansén, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Ditt inlägg ska inte vara längre än 2500 tecken inklusive blanksteg. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.