Rättvisa kan inte bara handla om att “den svagaste” ska få några hundralappar till i plånboken. Miljöpartiets språkrör måste måla en politisk berättelse om samhället som krokar arm mellan arbetarklass och medelklass. Mot den rika eliten och för den stärkta jämlikheten i Sverige.

Om skribenten

Oliver Björklund är medlem i MP Uppsala.

Tiden inför valrörelsen 2022 är helt avgörande för Miljöpartiets framtid. Vi gick tillfälligt stärkta ur en politiskt turbulent sommar med en och en halv vinst i form av Preembeslutet och tilläggen till migrationskommitténs förslag. Men vi ser samtidigt att MP behöver mer än ett fåtal segrar över Socialdemokraterna kring klimat och migration. För att vara ett alternativ för väljarna som ligger närmast oss måste vi ta glasklar ställning i några simpla frågor. Vad tänker Miljöpartiet göra åt den växande ojämlikheten och på vilken sida står MP i kampen om välfärdens upp- eller nedrustning? Ger vi oss inte in i den matchen väldigt snart riskerar ett redan slitet parti att bli av med förtroendet att sitta kvar i riksdagen.

De åtta språkrörskandidaterna verkar överens om att MP måste prata mer om det vi börjat kalla social rättvisa och göra mer för att jämna ut klyftorna i samhället. Annars lyckas vi inte heller mobilisera fler för en radikal klimatpolitik. Att alla kandidater är med på tåget, åtminstone inom ramen för sina kandidaturer, är glädjande. Men jag känner mig orolig för bristen på ett större politiskt innehåll bakom den fina retoriken.

Plånbokens tjocklek är inte det som avgör ifall ett samhälle håller ihop eller dras isär.

Under utfrågningar har de flesta kandidater lyft fram “sänkt skatt för de som är mest utsatta och höjd skatt för de som tjänar mest” som den viktigaste reformen för att bekämpa ojämlikheten i Sverige. Visst gör en stärkt ekonomi för fattiga barnfamiljer stor skillnad för dessa människor här och nu. Men plånbokens tjocklek är inte det som avgör ifall ett samhälle håller ihop eller dras isär. Jag tror inte heller att någon väljare känner sig engagerad av att pekas ut som den svagaste av ett parti som redan anses sitta på en hög häst.

Miljöpartiet behöver, både på egen hand och tillsammans med vänstern, berätta om hur en segregerad skola och pinsamt otrygga villkor för hundratusentals anställda inte bara är ett hot mot “den svagaste” i samhället. Hur alla vanliga människor i Sverige förlorar på att marknaden får styra välfärden och att rika människors förmögenheter tillåts samlas på hög. Bara då kan högerns riksdagsmajoritet rullas tillbaka och det gröna samhällsbygget ta fart på riktigt.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.