Gustav Fridolin har meddelat att han inte kommer fortsätta som språkrör efter Miljöpartiets kongress i maj nästa år. Som språkrör har han särskilt jobbat för en jämlik och jämställd skola och varit en röst för miljön och klimatet. Jag har alltid uppskattat det arbete som Gustav gjort med stor passion och kunskap.

Miljöpartiet i sin helhet har dock de senaste åren glidit över i att mer och mer enbart driva miljö- och klimatfrågor och mindre engagerat sig för sociala perspektiv. Nu när vi går in i en process där nytt språkrör ska väljas behöver partiet en person som för fram inte bara miljö- och klimatfrågor utan även feminism och mångfald. Vi måste både bry oss om planeten vi bor på och dem som befolkar den.

Om skribenten

Kukkamariia Valtola Sjöberg bor i Strängnäs och är sammankallande i Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté (JMK).

När jag gick med i partiet 2009 fanns en tydlig agenda där partiet lyfte fram hbtq-frågor, antirasism, fred och feminism men dessa frågor har tyvärr de senaste åren allt mer hamnat i skymundan. För att människor ska känna framtidstro behövs inte enbart en beboelig planet, med ren luft och rent vatten samt tillgång på mat, utan också ett hopp om ett liv tillsammans som är värt att leva. Världen och Sverige är inte enbart till för några priviligierade som kan tillgodose sig och njuta av livet medan andra får kämpa för sina fundamentala mänskliga rättigheter. Den förtvivlan som det ojämställda och ojämlika samhället leder till hörs alldeles för lite i debatten, även inom Miljöpartiet.

Miljöpartiet behöver bli tydligare med att ekologiska-, sociala- och ekonomiska perspektiv är sammankopplade med varandra. Ett nytt språkrör måste kunna hålla flera frågor levande samtidigt. Han ska föra fram hur vår politik bygger en rättvis, solidarisk värld där människors livsvillkor och vår planets överlevnad är saker som går hand i hand. Därför kommer jag fråga alla som kandiderar till språkrör hur de kommer att driva vår feministiska politik för jorden vi bor på och för alla människors lika rättigheter.

Våra solidariteter med djur, natur, det ekologiska systemet, solidaritet med kommande generationer och med världens alla människor, gör att vi är det parti som kan och ska driva att ett bra liv för alla inte bara är möjligt och rättvist utan en självklarhet. Feminism och mångfald är förutsättningar för ett bra liv på en hållbar planet. Vi kan inte vänta längre på en jämställd och jämlik värld, den måste ske nu.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.