Under vårvintern var fri media, yttrandefrihet och fri kultur i fokus. Med pandemin hamnade viktiga debatter i medieskugga. Vi vill ändå påminna er om att Miljöpartiet står stadigt på det fria ordets och den fria kulturens sida, och det är ett område där vi verkligen är motpolen till Sverigedemokraterna. Här presenterar vi några viktiga punkter där vi skiljer oss åt fundamentalt.

Om skribenterna

Camilla Hansén är riksdagsledamot för Miljöpartiet och sitter i konstitutionsutskottet.

Anna Sibinska är riksdagsledamot för Miljöpartiet och sitter i kulturutskottet.

För det första. Ingen enskild media kan göra anspråk på att ensamt kunna förmedla en heltäckande bild av verkligheten, med alla dess nyanser och skiftningar. Forskning visar att ett starkt public service i kombination med en livskraftig kommersiell mediemarknad går hand i hand med starka demokratier. Vi vill ha ett brett utbud av nyheter, kultur, utbildningsprogram, barnprogram, underhållning, program för nationella minoriteter och mycket mer. Sverigedemokraterna vill ha ett litet och smalt public service med fokus på svenskt språk och kultur, möjligen med utblick i Norden.

För det andra. I det pluralistiska samhälle vi lever i är det självklart att avgiftsfinansierad tv och radio ska tala till alla. Alla gillar inte allt, men alla hittar något att känna igen sig i och tycka om. I auktoritära regimer kan man förneka minoriteter möjligheten att synas i medierna trots att de utgör en stor andel av befolkningen. Ett sådant Sverige vill vi i Miljöpartiet inte ha. Det skapar inte den gemenskap och sammanhållning Sverigedemokraterna påstår, utan ger ökad splittring och känsla av utanförskap. De vill använda public service för att uppnå sin nationalistiska och socialkonservativa agenda.

För det tredje. När Sverigedemokraterna föreslår strängare straff för felaktiga publiceringar riktat till enskilda journalister eller programansvariga lägger det sig som en våt filt över en fri och oberoende journalistik. Medierna ska vara sakliga, granska de som har makten i samhället och avslöja maktmissbruk och korruption. Idag har vi ett välfungerande system med Granskningsnämnden. Yttrandefriheten i Sverige ska fortsätta vara stark, för journalister såväl som för oss alla. Det måste alla demokratiska partier nu stå upp för. 

För oss i Miljöpartiet är en fri media, liksom en fri kultur och oberoende domstolar, grunden för ett demokratiskt samhälle. Vi ser idag hur Sverigedemokraternas systerpartier runt om i Europa undergräver dessa demokratiska fundament. Miljöpartiet kommer göra allt som står i vår makt för att de fundamenten ska fortsätta vara en självklarhet i Sverige och i världen.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.