Vi gröna vet att människan är en kreativ varelse som vill och kan ta ansvar. De allra flesta tycker om att ha ett meningsfullt sammanhang att gå till. Varje person som lämnar arbetslöshetens ensamhet får en viktig mötesplats, ett sätt att förverkliga sig själv – och medel att skapa trygghet för sig och sina nära.

Grön Ungdom tror på ett jämlikt Sverige. Den största samhällsklyftan finns i dag mellan de som redan har ett jobb och de som saknar alla förutsättningar att få ett. Det kan vi inte acceptera. En skarpare jobbpolitik är ett nödvändigt och viktigt verktyg i kampen för medmänsklighet och tillsammansskap.

Grön Ungdom

Hanna Lidström och Mårten Roslund är språkrör för Grön Ungdom, Miljöpartiet de grönas ungdomsförbund.

Den 10–12 februari har Grön Ungdom riksårsmöte i Västerås. Riksårsmötet kommer bland annat att diskutera och rösta om politiska förslag som handlar om att låta asylsökande arbeta från dag ett och ha rätt till förskola.

Vi vill skapa jobb som är bra för de anställda, men som också sliter mindre på planeten. Därför gynnar vi gärna tjänster. Med fler som jobbar med att fixa naglar, ta hand om de äldre och reparera våra prylar, blir livet lättare för många. Servicejobb har dessutom låga trösklar, vilket underlättar för de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

För oss gröna står valet emellertid inte mellan å ena sidan utbildning och å andra sidan servicejobb. I ett hållbart samhälle ska kunskapen blomstra och välfärden fungera. Då behöver vi fler utbildningsplatser, fler händer i vården, tillväxt i tjänstebranschen och goda förutsättningar för småföretag. Det ger ett Sverige som är bättre för alla, men som särskilt hjälper unga, nyanlända och andra som förnekats jobbets gemenskap.

Vänstern och högern är hopplöst fast i ideologiska låsningar. Vänstern ropar precis som vanligt efter högskoleexamen för alla och högre murar runt arbetsmarknaden. Högern vill i stället ha låglönebranscher, minskade bidrag och ökad otrygghet. Båda alternativen är orealistiska och osolidariska; det behövs en tredje väg.

Grön Ungdom har chansen att teckna den framtidsbilden. Den som vill utbilda sig, validera kunskap eller omskola sig ska givetvis få göra det. Lika självklart är det att den som aldrig vill plugga, eller den som vill vänta med studierna, behöver snabbare vägar till arbete. Den gröna arbetsmarknaden möter människor utifrån just deras förutsättningar.

De som har absolut svårast att få ett jobb är de som har flytt till Sverige undan krig och terror, och i synnerhet kvinnor. I dag tar det i många fall flera år för en nyanländ att få sitt första heltidsjobb. Att söka asyl är en mänsklig rättighet, som varken kan avfärdas eller försvaras med ekonomiska resonemang. Men i realiteten behöver systemet för migration accepteras av befolkningen. Om vi inte lyckas etablera nyanlända riskerar stödet för asylrätten att helt vittra sönder. Att sätta fokus på jobbpolitik är solidaritet med de som flyr i dag och de som kommer att tvingas göra det i morgon.

Grön Ungdom vill bli ett bredare förbund. Då behöver vi både metoder för att nå fler, och utvecklad politik för att nå nya grupper. Vi måste möta ungas oro i vardagen. För den som inte har någonting att luta sig mot är löftet om bättre möjligheter till jobb en kraft som mobiliserar. Det är dags att vi gröna skapar hoppfullhet för fler.

Vi ska aldrig sluta stå på barrikaderna med plakat om fri migration. Men det är den enkla biten. Det svåra är att som politiker utmana sig själv att hitta lösningar när verkligheten ställer nya krav. Nu måste vi ta oss an en ny arena – därför att kampen för våra visioner kräver det. Att prioritera jobbpolitik är att mena allvar med vår solidaritet.

De senaste åren har Grön Ungdom rört sig i en mer realpolitisk riktning, bland annat genom att anta ett eget politiskt program. Vi har visat att grön politik är trovärdig, och samtidigt har vi växt historiskt mycket. Visionär realism mobiliserar. De gröna drömmarna är det som får hjärtat hos människor att bulta hårdare. Men det är de konkreta lösningarna som gör att unga lägger sin fritid på att vara med oss och kämpa.

Förändring skaver, men partier som vill växa måste lämna den intrampade stigen. Nu behöver Grön Ungdom ta ett historiskt kliv mot målet om ett samhälle med fri migration där ingen individ lämnas utanför. Vi är de unga med kittlande visioner – och en riktig plan för vägen dit. Med jobbpolitik sår vi fröet till ett stort grönt parti i svensk politik.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.