Sjukvården i Sverige är nästan helt fokuserad på sjukdom och det pågår en utveckling som innebär att allt fler tillstånd behandlas med läkemedel. Dessutom har vi i dag en situation där alltfler behandlas och även vårdas för sina läkemedelsbiverkningar. Detta sätt att bedriva sjukvård är mycket dyrt. 

Om skribenten

Karin Dahlberg är professor i vårdvetenskap.

Att inte stödja de naturliga hälsoprocesserna, både för att förebygga sjukdom och för snabbare rehabilitering, är dumt och dyrt och skapar stort lidande i en befolkning som borde höra till den friskaste i världen. Här har vi mycket att lära av antroposofisk medicin och vård. Vi skulle kunna spara många skattekronor genom att ersätta felaktig eller onödig medicinering med annan vård, och där utgör den antroposofiska vården en värdefull förebild. 

I debatten om den antroposofiska medicinens vara eller inte vara inom sjukvården kommer ofta frågan om evidens upp. Under senare år har jag arbetat med den vetenskapsteoretiska och metodologiska frågan om forskningens evidens och kan konstatera att debatten i Sverige har spårat ur. Den dominerande synen på evidens är sprungen ur och gynnar idén med läkemedelsbehandling. Idealet gäller förhållandet mellan ”sjukdom” som kan reduceras till ett symtom och behandling med hjälp av ett ”piller”. Annan form av vård eller behandling är alltså svår, för att inte säga omöjlig, att evidensbelägga. Det betyder att mer komplex behandling, som stärker människors egen läkekraft och anpassar vård till individen, mycket väl kan ha uppenbara effekter men blir ogiltigförklardad på grund av den gällande synen på evidens. 

Inom den ”alternativa” sektorn finns en hel del som kan ifrågasättas, men antroposofisk vård och kinesisk akupunktur har här en särställning. När det gäller den förstnämnda vården så har alla läkare och sjuksköterskor först sedvanlig skolmedicinsk utbildning och dessutom fleråriga antroposofiska expertutbildningar. De är alltså mer utbildade än vanliga läkare och sjuksköterskor i Sverige. 

Tidigare i år sade Stockholm upp sitt avtal med Vidarkliniken i Järna, vilket fick till följd att kliniken fick läggas ner. Jag hävdar att det var ett stort misstag. Att säga nej till den antroposofiska vården och den kompetens som finns där är att säga nej till en nödvändig kvalitetshöjning och kostnadssänkning i den svenska sjukvården. Att säga ja vore däremot att styra om den svenska sjukvården mot ett mera hälsosamt och friskare samhälle.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.