Vi i jämställdhets- och mångfaldskommittén (JMK) jobbar för att vi i Miljöpartiet ska arbeta mer med jämställdhet och mångfald utifrån alla diskrimineringsgrunder och för att vi inte enbart ska prata om dessa frågor utan även leva efter de principerna själva. Vi förväntar oss att lokalavdelningar, landsting, regioner och riksorganisationen väljer personer som ska företräda oss med principerna om jämställdhet och mångfald som rättesnöre.

Om skribenterna

Kukkamariia Valtola Sjöberg är sammankallande i Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté (JMK).

Ingrid Bergman är sammankallande i JMK:s åldersutskott.

Shadi Larsson är sammankallande i JMK:s antirasismutskott.

Anton Nordqvist är sammankallande i JMK:s hbtq-utskott.

Vanessa Sevedag är sammankallande i JMK:s feminismutskott.

Åsa Strahlemo är sammankallande i JMK:s tillgänglighetsutskott.

Det viktigaste vi behöver veta om personer som vi vill ska företräda Miljöpartiet är att det är kloka, kunniga personer som vill och kan driva vår politik. Sådana personer finns med olika kön, ålder, bakgrund och funktionsförmåga. Olika personer kan och vill vara med och bidra.

Förra året lanserade vi vår kartläggning Vem representerar Miljöpartiet? som visar hur det ser ut med representation i partiet efter valet 2014. Kartläggningen visade bland annat att kvinnor med utländsk bakgrund är underrepresenterade, men även unga personer och äldre över 65 år. Varför ser det ut så hos oss?

I vår kartläggning kunde vi konstatera att unga personer, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar upplever hot, hat och trakasserier och känner mindre stöd och förtroende än personer med svensk bakgrund, utan funktionsnedsättningar och med åldern 30 år och uppåt. En femtedel av hoten kom också inifrån oss själva.

Vi frågar oss varför personer som inte känner stöd eller förtroende från sin grupp eller upplever hot ska vilja vara förtroendevalda? När lokalavdelningar upplever att det är svårt att hitta olika personer att fylla poster med – kan det kanske bero på att inte alla känner att de får stöd och förtroende? Vi vill uppmana alla som ska gå till val, till exempel för att sätta listor inför valen, eller för att fyllnadsvälja befintliga uppdrag, eller för att efter valet välja personer till nämnder, styrelser och andra uppdrag, att hålla nedanstående principer som viktiga.

  • Att jobba för att alla känner sig välkomna att vara med och bidra oavsett bakgrund, ålder och funktionsförmåga. Alla behövs.
  • Att alla avdelningar är olika och har olika förutsättningar men alla kan göra något för att främja jämställdhet och mångfald.
  • Att ta hjälp om det här känns övermäktigt.

Jämställdhets- och mångfaldskommittén finns till för att utbilda och stötta partiets olika delar för att uppnå mer jämställda listor som också speglar en mångfald. Vi förväntar oss att vi efter valet ska representeras av en mångfald av människor som utifrån sina erfarenheter och kunskaper kan bidra till att förbättra vårt arbete inom och utanför vårt parti ytterligare. Vi vet hur det ser ut i dag med representation och vi har alla ett ansvar att se till att fler kan få vara med och bidra till det gröna samhället.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.