FN:s sedvanliga klimatförhandlingar i Bonn och den årliga klimatkonferensen har skjutits upp på grund av coronapandemin. I stället pågår samtal i många olika digitala forum. Men flera faktorer gör att det är svårt att få till regelrätta klimatförhandlingar, till exempel säkerheten, tidsskillnader och bredbandstillgång, särskilt i utvecklingsländer.

– Vi ser att klimatförhandlingarna inom överskådlig tid åtminstone delvis måste ske digitalt och vill från svensk sida bidra till att alla länder ska kunna delta i förhandlingarna på lika villkor. Jag ser därför fram emot de förslag jag hoppas SEI ska kunna identifiera genom sitt arbete, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Regeringen har beslutat om ett bidrag om 390 000 kronor till SEI för 2020. Ytterligare bidrag kan tillkomma under 2021. Projektet ska identifiera vad som krävs för att framför allt utvecklingsländer ska kunna delta i de internationella klimatförhandlingarna i virtuella former, och hur de olika behov som identifieras kan mötas.