Rollen som partisekreterare är bred och det kan vara svårt att veta exakt vad en sådan gör. Riksvalberedningens tilfförordnade sammankallande Sverre Dahlstedt Eriksson berättar att partisekreteraren främst arbetar med att utveckla organisationen på olika sätt. 

– Partisekreteraren ska jobba för att Miljöpartiet funkar i hela landet – från riksorganisationen till lokalavdelningarna, små som stora, säger han. 

Riksvalberedningen föreslår personer till de flesta uppdragen på riksnivå och består av en representant från varje riksdagsvalkrets, en representant från Gröna Studenter, en från Gröna seniorer och två från Grön ungdom. 

– Vi är 33 personer, så det är en stor grupp från hela landet med mycket kompetens och olika erfarenheter, säger Sverre.

Förslaget som riksvalberedningen lägger fram baseras till stor del på vad partiets medlemmar ser för behov och vilka egenskaper de önskar se i en kandidat. 

– Vi försöker alltid att få den bilden klar för oss innan vi börjar grotta ner oss i vilken person vi ska föreslå. Vi har nu pratat med många i partiet runt om i hela landet. Förutom att medlemmar har kunnat nominera kandidater har det funnits möjlighet att lämna inspel i ett formulär. Och så har vi genomfört väldigt många telefonintervjuer med allt från små lokala avdelningar till stora avdelningar och distrikten för att lyssna in alla möjliga perspektiv som finns inom organisationen. 

En stor del av valberedningens arbete omfattas av sekretess, men valberedningens ambition är att vägen fram till partisekreterarvalet ändå ska vara så transparent som möjligt för medlemmarna. Sverre tror att det ökar intresset och engagemanget, vilket i sin tur stärker den demokratiska processen.

– Jag vill uppmana alla medlemmar att engagera sig i den här processen. På engarera.mp.se finns all information om vad som är på gång, berättar Sverre.

Varför ska jag som medlem engagera mig i det här valet? 

Om valet till partisekreterare

På Miljöpartiets medlemssajt Engagera dig, kan du följa processen fram till den nya partisekreteraren väljs. Där kan du bland annat  läsa mer om kandidaterna, ställa frågor till dem i diskussionsforumet och få uppdaterad information om digitala utfrågningar som du som medlem kan delta i.

Riksvalberedningen kommer att presentera sitt förslag till ny partisekreterare i mitten av april. Valet går sedan av stapeln på en digital extrakongress den 30 maj.

– Partisekreteraren har en väldigt viktig roll inom partiet och alla medlemmar påverkas av partiorganisationen och att den fungerar på ett bra sätt. Jag tycker att det är viktigt att medlemmarna är delaktiga och att det finns en intern diskussion i partiet utifrån kandidaterna och uppdraget . Det gör att kandidaterna ser vad medlemmarna tycker är viktigt och vi i valberedningen får en ännu bättre bild av vad partiet behöver.