Hon har kallats för ”cykelministern” och på Instagram finns hon som karolinacyklar. Nu för tiden luftas cykeln med jämna mellanrum i trakterna kring det nya hemmet i Enskede i Stockholm. Men inte alls så ofta som Sveriges nya miljöminister Karolina Skog skulle vilja.

– Det hänger på tiden. Jag skulle jättegärna cykla till jobbet, särskilt nu när Miljöpartiet i Stockholms stad har satsat så mycket på bra cykelbanor, men jag hinner helt enkelt inte.

Miljöministerposten är kanske den ministerpost som flest miljöpartister har högst förväntningar på. Många blir besvikna när Miljöpartiet inte får igenom all sin politik inom miljöområdet.

– Jag är väldigt ödmjuk inför den roll jag har fått. Det är en stor tyngd och ett stort ansvar gentemot partiet. Kanske särskilt i det läge partiet befinner sig i.

Flyktingöverenskommelsen, en kaotisk vår, Vattenfallsaffären och svikande opinionssiffror. Det är ingen lätt tid att axla miljöministermanteln. Trots det menar Karolina att hon kommit ”till ett dukat bord.”

– Jämfört med miljöministern i den borgerliga regeringen har jag 70 procent högre budget till mina verksamhetsområden. Det är otroligt stort och ett bevis på att Miljöpartiet verkligen gör skillnad.

Fakta

Namn: Karolina Maria Skog

Ålder: 40 år

Familj: Man och åttaårig son

Gör: Miljöminister med särskilt ansvar för stadsutveckling

Senast läsa bok: Kapten Kalsong ”Bajshumor som får min son att skrika av skratt. Det är svårt att hitta tid till egen läsning, men jag lyssnar på ljudböcker ibland. Senast biografin om Zlatan.”

Oanad talang: ”Jag är riktigt bra på att beskära träd. Oftast äppelträden hemma i trädgården men det händer att jag får agera konsult till vänner när de ska ta fram sekatören.”

Även om Karolina känner förståelse för dem som är besvikna på att regeringen sa ja till att sälja Vattenfalls kolgruvor så menar hon att ”vi inte kan hålla på och älta det där”.

– Om det bara blir fyra år för oss i regeringen kan vi inte se tillbaka på att vi under den tiden ältade det vi inte lyckades genomföra. Jag förstår att Vattenfall är en viktig och känslomässig fråga för många och självklart är det relevant. Hur vi ska få kolet att stanna i marken är en jätteviktig fråga. Men vi måste vara rationella och se att den frågan inte avgörs med Vattenfall. Den avgörs i mycket större utsträckning på EU-nivå och i de länder där kolet faktiskt bryts. Den metod som EU använder för att göra det mindre lönsamt att bryta kol är utsläppshandeln och där arbetar vi i regeringen för att gamla utsläppsrätter ska skrotas. Sverige skrotar alla utsläppsrättigheter som blir över och kommer också att köpa in och skrota utsläppsrätter, det vi kallar för utsläppsbromsen. Det är väldigt effektivt för att minska utsläppen.

”Hur vi ska få kolet att stanna i marken är en jätteviktig fråga. Men vi måste vara rationella och se att den frågan inte avgörs med Vattenfall.”

Enligt miljöministern handlar det inte om att Miljöpartiet ska ha en låg ambitionsnivå.

– Självklart ska vi vilja mer. Men vi har också en skyldighet att kommunicera det vi faktiskt gör. Och i det ingår att varje enskild miljöpartist inte kan få precis som den vill, det fungerar inte när vi sitter i en regering tillsammans med ett annat parti.

Miljöminister Karolina Skog och Lisa Wanneby vid Bästeträsk i närheten av Ojnareskogen.
Miljöminister Karolina Skog och Lisa Wanneby vid Bästeträsk i närheten av Ojnareskogen.

Bland de gröna framsteg som finns på miljöområdet nämner hon bland annat stora satsningar på naturvård som inte bara skyddar känslig natur utan också får andra positiva effekter.

– Ojnare är ett bra exempel. När regeringen fattade beslut om att Ojnare skulle bli ett Natura2000-område så var det för att skydda naturtyper som bara finns där, det är det som är kriteriet för Natura2000. Men det beslutet visade sig också vara viktigt för att skydda vattentäkten och säkra vattenförsörjningen på Gotland. Så är det ofta, att ett beslut får fler positiva effekter. Att skydda natur leder till ökade möjligheter för ekoturismen till exempel, säger Karolina Skog.

Karolina är långt ifrån nybörjare på politik. När hon gick med i Miljöpartiet för femton år sedan var dock inte tanken att det skulle bli hennes huvudsyssla.

– Jag har alltid varit engagerad i miljöfrågor. Under min uppväxt på 80-talet läste jag Kamratposten och förfasades över läget för regnskogen, försurningen av våra sjöar och gifterna i vår vardag. ”Det här går ju åt helvete” minns jag att jag tänkte, men det var först när jag gick på gymnasiet som jag engagerade mig i en miljögrupp, Q2000 som arbetade för att införa Agenda 21 i Sverige.

Karolina väljer

Kaffe – Te

Radio – Podd

Fik – Fest

Hängmatta – Studsmatta

Fakta – Fiktion

Bio – Bibliotek

Sol – Skugga

Citybike – Mountainbike

Storstad – Landsbygd

Hav – Sjö

Partipolitik skulle bara vara något hon ägnade sig åt i väntan på ”det hon skulle göra sedan”.

– Men människorna har hållit mig kvar.

När hon fick frågan om att efterträda Åsa Romson som miljöminister var hon kommunalråd med ansvar för stadsutveckling i en av Sveriges största kommuner, Malmö, och det var med blandade känslor hon lämnade kommunpolitiken för regeringen.

– Det finns både likheter och skillnader mellan att vara kommunalråd och minister. Jag är van vid att samarbeta över partigränser och vid att styra och leda en förvaltning. Genomslaget som minister är förstås större på ett sätt, men samtidigt så är det mer konkret att vara kommunalråd. Jag kunde vara med och besluta om att en byggnad skulle byggas, vara med och klippa bandet när den skulle invigas och liksom fysiskt ta på den. Som minister är man ju med och beslutar om fantastiska och stora saker, men man kommer längre ifrån resultatet av de besluten.

En av de saker Karolina Skog ser fram emot i höst är att ta tillvara överenskommelsen från Miljömålsberedningen.

– Det är ju den som ska se till att vi uppfyller våra åtagande i klimatavtalet. Vi har mycket att göra i Sverige, inte minst på transportsektorn.

Klimat är ett av regeringens prioriterade områden, jämte skola och arbetsmarknad. Karolina menar att det är tydligt, inte minst i den historiskt stora miljöbudgeten.

– Det händer väldigt mycket på miljöområdet just nu. Intresset för Klimatklivet är jättestort. Många företag och organisationer vill bidra till klimatomställningen. Regeringen gör ett stort arbete med naturvård, det bildas fler naturreservat och drift och underhåll av naturleder som har varit eftersatt blir nu av.

Efter två år börjar nu resultaten av de satsningar som regeringen har gjort synas i människor vardag.

– Vi måste bli bättre på att inte bara prata om reformerna i sig utan också om hur Klimatklivet innebär att busstrafiken blir bättre i Karlstad. Satsningar på naturvård gör att människor får fina utflyktsmål i ekoturismparkerna. Att fler kan köra bil på ett mer hållbart sätt när antalet laddstolpar blir fler. Det är en kommunikativ utmaning för oss som gärna vill prata om hur många miljoner som läggs på de olika budgetposterna.

Att vara minister innebär en hektisk vardag. Även om det ibland är stressigt och mycket information som ska hanteras tycker Karolina Skog att det är roligt att gå till jobbet varje dag.

– Det är ett privilegium att få jobba med de här viktiga framtidsfrågorna och känna att jag verkligen kan göra skillnad.

Miljöminister Karolina Skog vid Bästeträsk i närheten av Ojnareskogen.
Miljöminister Karolina Skog vid Bästeträsk i närheten av Ojnareskogen.

När hon sitter på verandan om fyrtio år kommer Karolina att se tillbaka med stolthet på när Sverige införde klimatlagen, det hon menar är en av de viktigaste skillnaderna den här regeringen har gjort på miljöområdet.

– Det är strukturellt betydelsefullt för hela klimatområdet, även om det kanske inte är en valvinstfråga direkt.

För familjen Skog har det förstås varit en omställning att flytta från Malmö till Stockholm, men den största skillnaden är kanske att sekreteraren Els-Marie har lyckats råda bot på ett liv som ständig tidsoptimist.

– Jag har alltid varit en sån som dykt upp i sista sekund, eller kommit för sent till lektionerna i skolan. Men nu för tiden är jag alltid i tid, det är som att jag har hittat ett slags lugn i rutinerna som kommer med att vara minister. Allt är planerat i detalj och jag har personer omkring mig som har stenkoll på var jag ska befinna mig och när.

På frågan om vad hon inte klarar sig utan en dag på jobbet kommer svaret blixtsnabbt:

– Kaffe!

Och efter ett ögonblicks betänketid:

– Ja, och Els-Marie såklart, säger hon och skrattar.