Två tredjedelar av jordens yta täcks av hav. Samtidigt som mänskligheten är beroende av haven för sin överlevnad är det också människans som är havens största fiende. Plastskräp, övergödning och ett överutnyttjande av havens resurser är problem som världens länder måste hantera gemensamt. I helgen antog Global Greens kongress en svensk resolution om globalt arbete för att rädda haven. Ett viktigt steg för en samsyn hos världens gröna partier, om att prioritera havspolitiken.

– Att förvalta våra hav är en ödesfråga lika stor som klimatfrågan och måste behandlas på samma sätt, säger Emma Nohrén, riksdagsledamot (MP) och marinbiolog.

I resolutionen ingår förslag som ett globalt förbud mot mikroplaster i hygienartiklar, ett stopp på illegalt fiske och en rättvisare fördelning av världens fiskeresurser.

Emma Nohrén

– Men den handlar också om att fortsätta att utveckla FN:s arbete så att världens ledare kan få stöd när de beslutar om åtgärder för att rädda haven, på samma sätt som världen samarbetar om klimatet, säger Emma Nohrén.

Gröna partier från flera länder gav stöd till resolutionen och arbetade för att den skulle gå igenom, bland annat de gröna i Australien.

– Eftersom Australien är ett kustland är haven en fråga som vi gröna driver väldigt hårt. För oss är det viktigt att vi gröna har en gemensam röst i havsfrågorna och kan arbeta tillsammans. Haven är inte en nationell fråga utan berör alla, säger Felicity Gray, internationell sekreterare i Australian Greens.

Under mötet stötte havsresolutionen på oväntad patrull när den svenska delegationen insåg att resolutionen hade slagits samman med Ukrainas förslag om skydd av delfiner och valar.

Felicity Gray

– Det blev ju väldigt märkligt, för det första bara det faktum att man tyckte att man kunde slå ihop alla resolutioner som hade ordet hav i titeln. Det är ju som att säga att man lika gärna kan slå ihop alla som handlar om saker som sker på land, säger Emma Nohrén.

Hon poängterar det finns många havslevande varelser som behöver skydd, men att lyfta in just valar och delfiner i en resolution som handlar om hur vi ska rädda våra hav håller inte.

– I så fall kan man ju börja diskutera vilka andra djur som också borde ha varit med. Sköldpaddorna till exempel, vill vi inte rädda dem? säger hon.

Emma Nohrén får medhåll från Felicity Gray som menar att det inte går att blanda ihop en resolution som handlar om hur haven ska regleras med en resolution om att skydda en eller flera specifika arter.

– Vi är såklart inte mot delfiner eller valar, men de hör inte hemma i just den här resolutionen. Vi har kampanjat om frågor som rör haven väldigt länge, som till exempel plastsföroreningar och är väldigt glada att Global Greens prioriterar haven på den här kongressen, säger Felicity Gray.

Haven är fortsatt en prioritering för Miljöpartiet de gröna och Sveriges regering. I juni är Sverige tillsammans med Fiji värdar för FN:s stora havskonferens i New York. FN-konferensen ska driva på genomförandet av det globala utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030.

Om havsresolutionen

Du kan läsa hela resolutionen, på engelska,  på Global Greens hemsida här.