Du ingår i koordinationsgruppen för Global Greens, den globala organisationen för världens gröna partier. Just nu planerar ni för Global Greens fjärde kongress som kommer att äga rum i Liverpool. Vad kommer att hända på kongressen?

– Det kommer att bli en jättestor kongress som egentligen är fyra kongresser i en. Förutom Global Greens kommer också De gröna i England/Wales, European Green Party och Global Young Greens att ha sina kongresser samtidigt. Vi räknar med 2 000 deltagare. De stora frågorna som kommer att diskuteras i plenum är skatter och skatteflykt, klimatförändringar och energi samt demokrati. Sedan kommer det att hända en massa spännande saker runt om kongressen: möten, seminarier och annat. Vi kommer också att ta en färdriktning för Global Greens framtida verksamhet, Stepping up for the future.

Vad gör Global Greens?

– Vi jobbar med att stödja gröna partier runt om i världen, bland annat de som är aktiva i fattiga länder. Man kan säga att vi är ett stort solidariskt nätverk. Vi har en stadga som antogs 2001, Global Greens Charter, som är ett slags partiprogram som vilar på grunderna hållbar utveckling, solidaritet, ickevåld och deltagande demokrati.

Varför är det viktigt för gröna från hela världen att träffas?

– Vi ger varandra stöd och utbyter erfarenheter och när vi träffas känner vi att vi är en stor, grön, gemensam familj. Det betyder väldigt mycket att kunna samlas så här och tillsammans kunna gå vidare i vår kamp för det vi tror på: miljö, fred och mänskliga rättigheter. Vi måste ju tro på det trots att världen ser ut som den gör. Nu ser vi den här högerinriktningen med fascism och nazism i Europa och i världen. Det är en väldigt tuff situation och en fara för demokratin som det ser ut nu. När vi diskuterar tillsammans och enas om en väg framåt blir vi gröna över hela världen starkare och kan vara en motvikt mot de här strömningarna.

Hur lika är de gröna partierna världen över? Är det svårt att enas om olika frågor?

– Det är klart att förutsättningarna för de gröna partierna är olika beroende på var i världen de är verksamma. För många ser den politiska verkligheten helt annorlunda ut än för oss här i Sverige till exempel. Många blir förföljda när de engagerar sig politiskt. Men alla godkända partier i Globala Greens står bakom vår gemensamma Global Greens Charter, där vi uttrycker våra åsikter och grunderna för verksamheten. Men sedan kan det såklart finnas olika åsikter i sakfrågor, Nato-medlemskap är till exempel en sådan fråga där åsikterna går isär. Men sedan kan det vara svårt att få ihop verksamheten rent praktiskt, med tanke på att vi befinner oss i olika tidzoner och pratar olika språk.

Har du något tips på något som kommer att vara särskilt spännande under kongressen?

– Alla som vill kan komma till kongressen och delta i seminarier och kringarrangemang, även om det är partiernas officiella representanter som kommer att rösta i plenum. Global Greens Women Network, GGWN, kommer till exempel att arrangera två spännande seminarier. Ett om vad man kan göra för att bli starkare som kvinna i det politiska livet och ett om hur vi kommer att organisera oss de närmaste åren och vilka aktiviteter vi ska ha. Än så länge har vi till exempel arrangerat webbseminarier som man kan hitta på vår Facebooksida, GGWN. Det är ett väldigt spännande arbete som jag tycker att man ska kolla in.

Om Global Greens kongress

Global Greens fjärde kongress äger rum i Liverpool, 30 mars–2 april 2017.

Du hittar mer information om kongressen på www.globalgreens.org.