Vad innebär egentligen din nya roll?
– I grund och botten handlar det om att öka engagemanget! Om att entusiasmera både befintliga och potentiella medlemmar och att knyta människor närmare vårt parti. Vi behöver nå ut i viktiga frågor genom att mobilisera människor och bilda opinion online och på sociala medier.

Vad tar du med dig från dina tidigare roller på Greenpeace och Naturskyddsföreningen?
– Jag har även tidigare arbetat med just engagemang, kommunikation och kampanjer. Nu senast på Naturskyddsföreningen. Därifrån tar jag med mig hur viktigt det är att få med hela rörelsen och att engagera på riktigt. Det gäller att ha respekt för dem vi vill engagera, genom att hitta meningsfulla sätt som faktiskt förändrar.

Har du några tips till medlemmar som vill engagera sig online?
– Det kanske enklaste och snabbaste som nästan alla kan göra är att gilla, dela och kommentera i Miljöpartiets sociala medier på Facebook, Instagram och Twitter. Debattera med våra meningsmotståndare i frågor som engagerar dig och visa att vi är många som står upp för en värld där vi lever inom planetens gränser. Var generös mot de som delar dina värderingar och stötta varandra, så kommer vi bli fler som tar debatten.

Hur stor påverkan tror du att sociala medier kommer ha i valrörelsen nästa år?
–De kommer nog ha stort inflytande, på gott och på ont. Sociala medier har på många sätt demokratiserat den politiska debatten och minskat avståndet mellan politiker och medborgare. Men samtidigt ökar hatet och desinformationen, vilket vi inte minst har sett i drevet mot vårt parti från högerhåll. Där allt från höga elpriser till utarmningen av landsbygden skylls på Miljöpartiet. Ett bekvämt sätt att inte själv behöva presentera några politiska lösningar och en bild vi tillsammans måste förändra. Vi är ju det enda partiet som har en plan för hur vi ska tackla vår tids ödesfrågor.

Vad hoppas du på i valet 2022?
– Jag hoppas att vi når ut med våra kärnfrågor och att vi lyckas entusiasmera dem som tycker som vi. Det är viktigt att vi fångar upp den unga gröna rörelsen och att vi har dem med oss. Att vi ger dem hopp, framtidstro och kanaliserar deras engagemang. De måste känna att vi slåss för dem!