Under hösten har ni arbetat med att ta fram ett förslag på nytt språkrör som ska efterträda Isabella Lövin efter extrakongressen den 31 januari. Vem föreslår ni?
–  Vi föreslår att Märta Stenevi blir nytt språkrör för Miljöpartiet. Vi är övertygade om att Märta har potentialen att göra vår politik angelägen för nya väljare och föra Miljöpartiet framåt tillsammans med Per Bolund och resten av partiet.

Vad har ni fått för signaler om vad medlemmarna vill se i ett nytt språkrör?
– Vi har bett om nyckelord och input från medlemmar och utifrån det har vi lagt en profil som genomlyser motiveringen av den kandidat vi föreslår. I motiveringen säger vi bland annat att vi föreslår Märta för att hon är en karismatisk och kommunikativ person med starka ledaregenskaper. Hon är en trovärdig, stabil och engagerande kraft som kommer att kunna samla partiet inför en stundande valrörelse. Hon är också en god debattör som kan lyfta vår politik till olika väljargrupper: sätta press på andra partier i klimatfrågan och formulera de sociala frågorna ur ett grönt perspektiv. 

Åtta kvinnor har känt sig manade att ta över språkrörsrollen. Det är många kandidater! Har det gjort riksvalberedningens jobb enklare eller svårare?
– Det har på ett sätt varit svårt men också väldigt roligt att bereda ett val där det finns så många kompetenta kandidater. Det är mycket att väga in och därför har den här inputen från medlemmar och nyckelpersoner varit otroligt viktigt för att vägleda oss. Vi har haft lite att bita i men det är ju fantastiskt att vi haft så många bra kandidater som är villiga att ta sig an den här viktiga uppgiften.

Vad har varit roligast av allt ni har gjort för att ta fram förslaget?
– Den öppna process som vi har haft, där alla medlemmar som vill har kunnat vara delaktiga. Och utfrågningarna där vi verkligen har fått möjlighet att se kandidaterna in action. Framför allt den offentliga utfrågningen, med den stora produktion som låg bakom, var något av det roligaste jag varit med om i rollen som sammankallande för riksvalberedningen.

Tror du att ert förslag kommer att gå igenom på kongressen?
– Ja det tror jag. Valberedningen har såklart full tilltro till sitt förslag. Det ligger nästan tusen mantimmar bakom det här förslaget och ett verkligt gediget arbete där vi har vänt på varje sten. Riksvalberedningen består av ledamöter från varje riksdagsvalkrets och representanter från våra sidoorganisationer så det är en god representation som har med sig olika perspektiv in i arbetet och har nära kontakt med kontakt med distrikt- och lokalavdelningar.