Du är sammankallande i den grupp som leder arbetet med att utveckla Miljöpartiets politik för social rättvisa. Varför är det så viktigt att utveckla just det här politikområdet?

– Vi behöver vara ett brett parti som har svar på människors livsfrågor. Då handlar det inte bara om klimatet, miljön och klotets framtid utan också om hur människor ska få ihop sitt dagliga liv och hur vi ska kunna skapa trygghet i ett samhälle med växande ekonomiska klyftor. 

Vad är egentligen social rättvisa?

– När vi påbörjade det här projektet handlade diskussionen mycket om att vi är ett grönt parti som tror på människors inneboende kraft att styra över sitt liv, men för att kunna göra det behöver man en plattform att stå på som är rimlig. Att säga till en människa att den kan styra sitt liv när hon inte vet om hon kan sätta mat på bordet eller betala hyran blir märkligt. Människor måste ha ett grundfundament att stå på för att vara fria.

Var befinner ni er i arbetet just nu?

– Vi närmar oss slutet här nu. Styrgruppens uppgift är att lägga ett förslag till partistyrelsen som de kan lägga fram till kongressen i höst. Vi har jobbat länge med frågan men när den här tidningen kommer ut har partistyrelsen precis fått vårt förslag.

Vad tycker du är mest spännande i det förslag som just nu ligger?

– Det som är väldigt bra är att vi på allvar vågar diskutera fördelningspolitik som både handlar om skattepolitik och ersättningar i olika trygghetssystem. Vi har en välfärd som är underfinansierad och det betyder att vi måste tänka till kring hur vi kan beskatta till exempel stora tillgångar och det tar vi ett grepp om i det här programmet. Vi ser också att ersättningar från trygghetssystemen har halkat efter och beskattas högre än arbete och det är ett ofog som vi måste adressera. Och så helheten, att vi tydligt ser människan och verkligheten med de växande ekonomiska klyftor som finns. Vi politiker måste ta krafttag mot den utvecklingen för den skapar ett ohållbart samhälle. Det kan låta som floskler, men det är så himla viktigt.

Vad hoppas du att en ny politik för social rättvisa ska kunna bidra till i valrörelsen 2022?

– Jag hoppas att fler människor uppfattar att vi har svar på deras frågor, vågar ta fajten om ett rättvist samhälle och att vi är tydliga med att vi behöver mer ekonomisk rättvisa i det här landet. Det tror jag kan göra att fler är beredda att lägga sin röst på oss.