Hej Maria Andersson! RFSU arbetar bland annat internationellt med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Kan du ge några exempel på vad ni gör?

– Vi stödjer till exempel organisationer i flera länder i bland annat Latinamerika, som arbetar med rätten till abort och försöker förändra lagstiftningen i positiv riktning. Vi arbetar också med kvinno-, ungdoms- och hbtq-organisationer i andra delar av världen för att människor ska få tillgång till kunskap om sin egen kropp, sina rättigheter och preventivmedel med mera. 

Foto: RFSU

USA:s president Donald Trump har infört den så kallade Global Gag-regeln som innebär att de aktörer som tar emot amerikanskt bistånd förbjuds att arbeta med abort. Vad innebär det?

– Det innebär att många organisationer världen över kommer att behöva ta ställning till om de vill ta emot amerikanskt bistånd och om de vill det måste de frånsäga sig alla möjligheter att jobba med abortfrågan. USA står för cirka 30 procent av världens bistånd till just mödrahälsovård så det kommer att drabba många organisationer. Den här Global Gag-regeln har använts av alla republikanska presidenter sedan Reagan och det man har sett historiskt är att antalet aborter har blivit fler i de länder som har drabbats av den här regeln. När de här organisationerna får mindre medel minskar tillgången till preventivmedel och de osäkra aborterna blir fler. Kvinnor riskerar att få fysiska men och osäkra aborter gör att fler kvinnor dör.

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Kan du förklara vad det betyder och varför det är en så viktig fråga?

– SRHR handlar om rätten att bestämma över sin kropp och när, om och med vem man vill ha sex och om man vill ha barn eller inte. Att kunna göra det på ett tryggt och säkert sätt. Om man inte har möjlighet att bestämma över sin kropp så kan man heller inte bestämma över sitt liv. Det påverkar möjligheten till skolgång och ekonomi och gör att exempelvis kvinnor blir beroende av man och familj. Det har en direkt påverkan på kvinnors hälsa men också på fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling. 

Om du fick välja en fråga som du skulle vilja att regeringen prioriterar, vilken skulle det vara?

– Just nu är det jätteviktigt att man fortsätter att prioritera hela det här området och tillsammans med andra länder säkerställer finansieringen för de organisationer som arbetar med de här frågorna globalt. Det blir upp till Sverige och andra länder att täppa igen hålen som USA skapar med den här Global Gag-regeln, och det gäller att vi orkar vara uthålliga under den här fyraårsperioden som väntar nu.

Vad ska den som vill engagera sig i de här frågorna göra?

– Ett enkelt sätt är att bli medlem i RFSU eller ge en gåva till vårt internationella arbete. Men vi måste också som individer, på hemmaplan och i en europeisk kontext, fortsätta att stå upp för de här rättigheterna.