Den fjärde maj firade du ett år som språkrör för Miljöpartiet. Hur känns det?

– Det känns som att det gått otroligt snabbt! Vi har mycket att vara stolta över som parti, vi fortsätter att vara med och regera Sverige och visar att vi kan ta ansvar även när en kris drabbar vårt land. Vi har minskat utsläppen både 2018 och 2019 trots att vi har varit i en strålande högkonjunktur. Vi har också lyckats vända flygets utsläpp nedåt till skillnad från andra länder. Snart är hälften av Sveriges kärnkraft nedlagd tack vare de beslut som vi har varit med och drivit igenom. Det är skönt att gå till jobbet och känna att vi gör avtryck och ställer om samhället i grön riktning. 

Hur har det här första året som språkrör varit?

– Det har varit ett ganska turbulent och händelserikt år. Dels har vi två nya samarbetspartier och det har såklart varit en resa att komma in i det och lära känna varandra i de olika partierna. Det har också varit andra stora förändringar i svensk politik där Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har enats om ekonomisk politik i riksdagen vilket skapar en del svårigheter för regeringen att genomföra sin politik. Och nu har det förstås varit fullt fokus på coronaepidemin, att se till att bekämpa smittan och få ekonomin att fungera och samtidigt fortsätta arbetet med den gröna omställningen. Det har inte riktigt blivit som jag tänkt mig, men det har varit ett väldigt spännande år.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit under ditt första år som språkrör?

– Jag är stolt över att vi nu håller på att göra den grönaste politiken i världen ännu grönare. Vi genomför de största järnvägsinvesteringar som någonsin gjorts och öppnar för nya möjligheter att till exempel ta nattåget ut i Europa. Men jag är också stolt över det omställningsarbete som pågår inom de portföljer jag har som minister. Vi håller på att ställa om finansmarknaden bort från fossila investeringar och även inom bostadspolitiken går omställningen till hållbart byggande fort nu.

Vi i Miljöpartiet har länge sagt att klimatet är vår tids största utmaning. Men nu står vi inför ännu en akut kris i och med coronavirusets spridning. Hur tycker du att vi som parti kan hantera dessa båda kriser parallellt?

– Jag tycker att vi visar en stor mognad i att vi kan ta oss an nya kriser. Nu har vi gjort historiskt stora stödåtgärder för att bekämpa smittan och ta hand om den ekonomiska nedgången som är en följd av pandemin. Vi vill se en rättvis omställning och då måste vi se till att människor kan behålla sin trygghet och sina jobb och det tycker jag att vi har gjort på ett fantastiskt sätt utifrån förutsättningarna. Men vi måste också hela tiden ha ögonen fästa på framtiden och se till att de åtgärder vi gör nu också ställer om samhället i hållbar riktning. Vi måste alltid kunna hålla flera bollar i luften samtidigt.

Det är en märklig tid för oss alla, hur påverkas du själv av coronakrisen?

– Jag jobbar förstås också hemifrån i den mån det går och det tycker jag fungerar över förväntan. Både Miljöpartiet och Regeringskansliet har ju ställt om sitt arbete till att fortgå mer på distans. De dagliga rutinerna blir lite annorlunda men det är viktigt att vi inte tappar fart i det politiska arbetet. Den politiska inriktningen står fast även om mycket tid går åt till att hantera coronasmittan. Personligen försöker jag prioritera träning även under de här omständigheterna, det är viktigt för mig för att kunna behålla fokus och orka jobba hårt.

Som medlem i partiet är det mycket som är annorlunda nu. Möten genomförs på distans och för den som inte har ett politiskt förtroendeuppdrag kan det var svårt att veta vad man ska göra med sitt engagemang. Har du några tips?

– Absolut! Där är det dels viktigt att vi alla försöker jobba inom de kanaler vi har. För dig som är folkvald gäller det att fortsätt jobba för grön politik även om det sker på distans. Det är också viktigt att använda de sociala medierna och de digitala plattformarna för att sprida vår politik. Där skulle jag önska att vi var fler som var ute och diskuterar på sociala medier och sprider den gröna politiken. Coronakrisen har visat att vi är alldeles för beroende av fossila bränslen och har haft en bristande beredskap i Sverige. Den gröna politiken bygger en större motståndskraft mot kriser, såväl pandemier som klimatförändringarna. Det tycker jag att vi ser tydligt nu. Där tycker jag att alla miljöpartister kan vara ute och informera om hur viktigt det är med grön politik för ett hållbart och stabilt samhälle.

Vad hoppas du på inför kommande år?

– Jag är övertygad om att den här krisen möjliggör för Miljöpartiet att ta ytterligare steg framåt. Genom grön politik minskar vi risken att drabbas av liknande kriser i framtiden. Vi vet att om vi inte stoppar klimatförändringarna kan det innebära att vi får leva i en permanent kris som har liknande konsekvenser som den vi upplever i dag. Sedan tror jag också att coronakrisen öppnar upp för en möjlighet att diskutera vilka värden som är viktiga i samhället och hur vi bygger ett samhälle som är stabilt och hållbart för oss alla. Där måste vi visa att vi är ett parti för de som har de sämsta marginalerna i vårt samhälle i dag. Det ger också möjlighet att diskutera andra saker än ökad tillväxt. Vi som samhälle behöver bredda våra perspektiv och sträva efter andra mål, som är både socialt och miljömässigt hållbara.

Hur länge får vi se dig som språkrör för Miljöpartiet?

– Jag tycker att det här uppdraget är jätteroligt och spännande och hoppas att jag får partiets förtroende att fortsätta länge till, så länge partiet tycker jag gör ett bra arbete. Sedan har vi ju en rotationsprincip som till viss mån avgör hur länge jag kan ha det här uppdraget. Det är mycket bra och ger en bra beredskap för den som så småningom ska ta över efter mig.

Vad hoppas du att människor i framtiden ska komma ihåg från din tid som språkrör?

– Jag hoppas att man ska se att det går att kombinera den gröna visionen om ett hållbart samhälle och samtidigt ta ansvar för människor som lever här och nu. Grön politik bygger ett tryggare, starkare och hållbart samhälle och det hoppas jag blir tydligt för alla.