Under hösten har rapporterats om allt fler skjutningar och sprängdåd i Sverige. Vad vill Miljöpartiet göra för att få stopp på de kriminella gängen?

– Det handlar om tre ben: det förebyggande arbetet, polisen och rättsväsendet. Det förebyggande arbetet som skola, socialtjänst och bostadssegregationen är jätteviktigt och något vi har arbetat mycket med och som vi också ska fortsätta med. Vi måste ha en stark polismyndighet där poliserna är tillräckligt många och har de verktyg de behöver för att kunna lösa fler brott. Rättsväsendet måste ha möjlighet till snabbare domar och bättre skydd av vittnen. Mycket diskussion handlar om straffen som vara proportionella och tillräckligt långa men ytterligare en viktig del för oss i Miljöpartiet är att de som döms för att ha begått ett brott måste få förutsättningar att inte begå nya brott när de kommer ut.

Du bor själv i Malmö som har varit särskilt utsatt. Bland annat sköts en 15-årig pojke sköts till döds i höstas. Vilka särskilda insatser behövs för att skydda barn från att utsättas för eller dras in i de kriminellas verksamheter?

– Skolan är helt avgörande här. Unga killar som det oftast handlar om ska gå i skolan och inte dras in i kriminalitet och då måste skola och socialtjänst ha bra förutsättningar för att hjälpa. Vi tycker också att man ska se strängare på när vuxna utnyttjar barn för kriminell verksamhet för att slippa straffas själva. Det är otroligt allvarligt när så unga barn som elva till tolv år begår allvarliga brott på uppdrag av vuxna.

Vad innebär det att se strängare på vuxna som utnyttjar barn för att begå brott?

– Till exempel en ny brottsrubricering för vuxna som rekryterar barn till kriminella verksamheter. Det kan också handla om straffen i de fall där en vuxen använder någon som är under 15 för att begå brott. Det vill säga att den vuxna döms till ett högre straff än det straff som skulle ha utdelats om den vuxna begått brottet själv. Det blev ju också en del av regeringens 34-punktsprogram för att komma åt gängkriminaliteten.

Vad säger du till de som tycker att regeringen i allmänhet och Miljöpartiet i synnerhet inte gör tillräckligt?

– Det är en väldigt polariserad och hätsk debatt från oppositionen. Dels har vi gjort och gör otroligt mycket. Från Justitiedepartementet kommer under hösten 24 propositioner som alla handlar om hur vi kan komma åt den här typen av kriminalitet. Vi arbetar med den här frågan hela tiden. Sedan behöver det såklart göras mer. Vi måste både kunna göra snabba, kortsiktiga insatser och arbeta långsiktigt med det som tar längre tid

Och vad säger du till dem som vill ha en quickfix för att få stopp på våldet och kriminaliteten nu?

– Hade det funnits en quickfix hade jag gärna tagit emot den, men tyvärr är det inte så enkelt. Men politik spelar roll, det är inte förutbestämt att brottsligheten ska ligga på en viss nivå. Om ett visst brott skulle försvinna från samhället bara straffet höjs tillräckligt mycket skulle det redan ha varit gjort. Men de här människorna som befinner sig i de här farliga miljöerna blir inte avskräckta av fängelsestraff, det handlar mer om att ge människor rätt förutsättningar till ett liv utanför kriminaliteten. Vi måste jobba med det här brett och det tar tid att vända en sån här utveckling.