Hej Emma Hult, riksdagsledamot (MP) för Jönköpings län. Vem är du?

– Jag är en engagerad och driven byggnadsingenjör från Jönköping med rötterna i den skånska myllan. Sedan valet 2014 är jag Miljöpartiets bostadspolitiska talesperson och ordinarie ledamot i riksdagens civilutskott. Innan jag blev riksdagsledamot jobbade jag som utvecklingsingenjör på fritidsförvaltningen i Jönköping med att förbättra barns, ungas och föreningslivets förutsättningar. Det påminner en del om att vara riksdagsledamot, där jag försöker få till stånd en politik som ska förbättra för djur, natur och människor.

 Du har lagt en motion i riksdagen om att skydda Vätterns vatten. Varför då?

– Rent vatten är något vi inte klarar oss utan. I dag är det 250 000 människor som tar sitt dricksvatten från Vättern och i framtiden skulle det kunna vara så många som 2 miljoner. Vättern måste skyddas för att det är fler som har intresse i sjön, både gruvnäring och försvarsmakten. I det här fallet är det viktigaste att säkra rent vatten också för kommande generationer.

Vad är roligast med att sitta i riksdagen?

– Att på riktigt se till att grön politik blir verklighet. Det får vi möjlighet till nu när vi sitter i regering. Allt från att flytta, stryka och byta ut ord till att hela miljöpartistiska förslag går igenom. Till exempel målet om 100 procent förnybar energi, ett nationellt centrum för hållbart byggande, fler anställda i skolan och mer pengar till skydd av värdefull natur.