Jobb, skola och klimat är de områden som regeringen prioriterar i årets höstbudget. En historiskt stor miljöbudget, 10 miljarder extra per år till välfärden och flera satsningar för att minska arbetslösheten.

– Allt pekar på att 2016 blir det varmaste året som någonsin uppmätts. Det är ett mycket allvarligt läge. Det är därför med stolthet jag är med och presenterar Sveriges största miljö- och klimatbudgeten någonsin, säger Per Bolund, biträdande finansminister (MP).

Klimatbistånd, en utökning av Klimatklivet som ger investeringsstöd till företag, kommuner, regioner och organisationer som vill minska sin klimatpåverkan, mer pengar till stadsmiljöavtalen samt extra pengar till järnvägen är några av satsningarna på miljöområdet som Per Bolund lyfter fram.

Sverige har en ledande roll i klimatarbetet internationellt. Hittills har över 300 projekt fått stöd i och med Klimatklivet, en av regeringens viktigaste klimatsatsningar. Med den förlängning och förstärkning av Klimatklivet som regeringen nu gör kommer ännu fler att kunna ansöka om stöd för klimatinvesteringar, kommenterar Per Bolund.

Pengar till höjda lärarlöner och nya platser på lärarutbildningen skjuts till för att klara utmaningarna på skolområdet, ett nytt nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn, en riktad satsning på vård och behandling för traumatiserade asylsökande och nyanlända samt en ny Jämställdhetsmyndighet är ytterligare satsningar som går i linje med Miljöpartiets politik.

– Nu fortsätter vi samhällsbygget och presenterar fler åtgärder för att möta samhällsutmaningarna. Jag är stolt att efter halvtid i regering kunna förverkliga så mycket av vår gröna politik i den här budgeten, säger Per Bolund.

alicebkAlice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

”Två saker som jag är mest stolt över är att vi äntligen satsar på mer lokal kultur i hela landet och att vi fördubblar stödet till allmänna samlingslokaler där vi kan mötas och förstå varandra bättre.”

 

gustavfridolin

Gustav Fridolin, utbildningsminister

”Våra viktigaste skollöften var att bryta nedskärningarna och anställa fler, höja lärarlönerna och införa en läsa-skriva-räkna-garanti. Det gör vi nu. I en svår lärarbrist ökar vi pedagogtätheten i skolan och minskar barngrupper i förskola och fritids. Fler läser också till lärare. Den enskilt viktigaste delen i just höstbudgeten är de tio välfärdsmiljarderna, nu är det vår uppgift i varje kommun att se till att en stor del av det går till barnen och skolan.”

 

ISA_LOVIN

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

”Investeringarna vi gör i klimatomställningen. Bara en sådan sak som att vi har åttafaldigat det årliga stödet till solel. Vi ökar också pengarna till Klimatklivet som handlar om investeringar i alltifrån laddstolpar till biogasanläggningar. Det är också väldigt viktigt att biståndet ökar – över 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen just nu – och därför ökar vi Sveriges bidrag till organisationer som jobbar med flyktingkrisen. ”

 

karolinaskog

Karolina Skog, miljöminister

”Vi ökar pengarna till stadsmiljöavtalen rejält, så att det blir fler hållbara resor i våra städer och tätorter. Detta är viktigt eftersom det är i just städer och tätorter som vi ska göra omställningen av transportsektorn först.”

 

perbolund

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister

”I höstens budget presenterar jag vår strategi för hållbar konsumtion som vi arbetat med sen vi tillträdde. Där sänker vi momsen på reparationer av cyklar, kläder och skor, vi inför ett avdrag för reparationer av vitvaror i hemmet, vi ger uppdrag till Konsumentverket att samla och sprida goda förslag för miljösmart konsumtion och vi har tillsatt utredningar för att underlätta delandets ekonomi. ”

 

peter-eriksson

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

”Vi satsar 55 miljoner på att det ska bli enklare, snabbare och billigare att bygga, det är en av många pusselbitar för att få fart på byggandet. Satsningen på 850 extra miljoner till bredbandsutbyggnad är också väldigt viktig.”