Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga och Sverige behöver ta ytterligare steg för att nå klimatmålen. Inför kongressen presenterar Miljöpartiet en proposition med förslag på hur ekonomin kan gynna den gröna omställningen.

– I februari var det 23 grader varmare än normalt på Arktis. Vi måste ställa om hela vår ekonomi så att vi går mot det klimatsmarta, koldioxidneutrala samhället, säger Isabella Lövin, klimatminister och språkrör för Miljöpartiet.

Propositionen innehåller förslag på en större skatteöversyn med grön skatteväxling, framtidens gröna jobb och cirkulär ekonomi och gröna finansmarknader. I propositionen föreslås bland annat att koldioxidskatten ska breddas så att färre utsläpp undantas, att de statliga pensionsfonderna ska fasa ut investeringar i fossil energi och att reseavdragen ska göras om.

Sverige ligger bäst till av alla Europas länder för att nå målen i Parisavtalet och regeringen har genomfört en rad klimatoffensiva åtgärder under mandatperioden. Men mer behöver göras, menar Miljöpartiet.

– Det finns utrymme i politiken för en progressiv röst som sätter klimatet först. Att länder tar ledarskap i klimatfrågan är enormt viktigt. Här finns ett tillfälle att samla världen kring de här utmaningarna. Vi ska hitta de lösningar som världen behöver, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister och språkrör (MP).

Kongressen äger rum i Linköping den 26–28 maj och förutom propositionen ”En hållbar framtid – en ekonomisk politik för miljö och jobb” lägger partistyrelsen fram en proposition om arbetsmarknad och etablering. Totalt kommer ca 230 politiska förslag i form av propositioner och motioner från medlemmar att behandlas på kongressen.

– Det är ett viktigt forum för diskussion och levande samtal. Miljöpartiets kongresser brukar vara livliga tillställningar och vi är stolta över att vara ett öppet parti med högt i tak, säger Amanda Lind, partisekreterare (MP).

Om kongressen

Miljöpartiets kongress 2017 går under parollen Ledarskap för klimatet och äger rum 26–28 maj i Linköping. Du kan läsa mer om kongressen här.