Grönkålens mörkgröna blad lyser upp jorden. Det är början av februari och Vancouvers klimat gör att grödor som kål och lök fortfarande växer i stadsodlingen som ligger centralt. När Michael Levenston startade organisationen City Farmer för 40 år sedan skrattade människor åt honom och trodde att han var tokig. I dag ser läget annorlunda ut.

– Nu vill alla ha sin egen trädgård. Det har blivit normalt med stadsodlingar, berättar Michael Levenston medan han visar runt bland frukträden och grönsaksstånden.

På många håll i Vancouver har det på sistone tillkommit nya stadsodlingar. Både genom privata initiativ och från stadsledningen som vill att Vancouver i allt större utsträckning ska vara självförsörjande på mat för att minska koldioxidutsläppen och ha tillgång till färsk mat. Intill stadsodlingen har en tågräls tagits bort och längs sträckan ska odlingar anläggas. Alltsedan staden för några år sedan gjorde det möjligt för privatpersoner att hålla kycklingar på sin bakgård har hundratals Vancouverbor ansökt om tillstånd att föda upp kycklingar. Ytterligare en trend är att ha bikupor på bakgårdarna. City Farmer har kupor vars bin inte bara pollinerar grödorna i odlingen och i närliggande trädgårdar utan även lockar till sig skolklasser med barn som vill lära sig om binas funktion.

Michael Levenston

– Urbaniseringen sker snabbt. Vi odlar mat till oss själva och ger bort genom olika projekt, fortsätter Michael.

Vancouvers gynnsamma klimat ger lång odlingssäsong men som en av världens mest tätbefolkade städer är problemet att hitta ny mark att odla på.

– Vi visar människor att de kan odla på alla tänkbara ställen, som på sina balkonger eller att göra om gräsmattorna till odlingsbara ytor.

Läget vid Stilla havet gör att många förknippar Vancouver med färsk fisk och skaldjur. Utfiskningen av haven är ett problem som staden motarbetar genom att satsa på hållbart fiske och skaldjursodlingar. Man ska kunna äta vildfångad fisk med gott samvete. Om den är hållbart fiskad är den ofta bättre än fiskodlingar ur ett grönt perspektiv. Det menar Ned Bell som är kökschef på Vancouver Aquarium. För ett årtionde sedan tog akvariet fram OceanWise-logotypen som ska göra det lätt för konsumenterna att välja hållbara fisk- och skaldjursprodukter. Ned, uppvuxen i Vancouver, har sett hur inställningen till havet har förändrats.

– Numera är människor mer medvetna och väljer hållbara produkter, förklarar han.

Som kökschef för Vancouver Aquarium, vars restaurang serverar 1 000 mål om dagen vill han utbilda besökarna.

– Jag försöker prata hållbarhet med gästerna, så att de sedan kan föra budskapet vidare.

Med två miljarder människor som bor utmed världens kuster så måste ohållbart fiske motarbetas, menar han.

– Det kvittar egentligen vad ett land som Kanada gör om vi inte sätter press på länder som Kina. Det serveras fortfarande hajfenor på kinesiska restauranger i Vancouver, säger Ned Bell.

Ned Bell
Ned Bell

Ambitionen att minska koldioxidutsläppen och bli Nordamerikas klimatsmartaste stad är redan långt gången. Stadens borgmästare Gregor Robertson sa redan 2009 att ”Vancouver ska vara den grönaste staden i världen 2020”. Ett kaxigt uttalande? Kanske det, men inte ett omöjligt mål att nå. Staden är redan Kanadas grönaste och hamnar på andra plats i Nordamerika efter San Fransisco. Vancouver leder dock när det gäller koldioxidutsläpp per person och luftkvalitet. Nittio procent av elen kommer från vattenkraft, nya byggnader ska inom kort vara koldioxidneutrala och cykel- och gångleder byggs ut. Inom fyra år ska koldioxidutsläppen minskas med ytterligare 33 procent jämfört med 2007.

Jag försöker prata hållbarhet med gästerna, så att de sedan kan föra budskapet vidare.Ned Bell

Centrala Vancouver är ett av världens mest tätbefolkade områden och befolkningsmängden ökar snabbt. Som i de flesta nordamerikanska städer planerades motorvägar in i stadskärnan, men bygget avbröts redan på 1970-talet som ett resultat av invånarnas protester. I dag breder cykelbanorna ut sig och på många håll har bilarnas körfält fått ge vika för cyklar och kollektivtrafik. Målet är att samtliga resor inom några år ska ske gåendes, cyklandes eller kollektivt.

– Regionen kommer ha en miljon fler människor 2040. Vi har inte plats för fler bilar, säger Doug Smith, Vancouvers chef för hållbarhetsfrågor.

Om Vancouver

Vancouver ligger i västra Kanada och är provinsen British Columbias största stad. Staden har 600 000 invånare och drygt 2 miljoner i storstadsområdet. Vancouvers energianvändning är för närvarande 31 procent förnybar och 69 procent utgörs av fossila källor där naturgas står för uppvärmning av hus och olja för fordon. Fokus för den gröna omvandlingen ligger därför på byggnader och transport. De gröna målen innefattar att fördubbla antalet gröna jobb till 2020, plantera 150 000 träd och säkerställa att alla nya byggnader är koldioxidneutrala från 2020. Målet är att 100 procent av all energi kommer från gröna källor innan 2050.

Många Vancouverbor är med i bilpooler och det byggs allt fler laddningsplatser för elbilar samtidigt som staden ger subventioner på cirka 60 000 kronor till den som köper en elbil. Nya krav säger att alla parkeringar i nybyggen måste avsätta en femtedel av parkeringsplasterna till elbilar. Det finns 1 000 lånecyklar utspridda på 100 stationer.

Citatet ”grönaste staden i världen” var också ett smart pr-drag.

– Vi berättade för världen att vi ville bli grönast, att vi ville bli bäst. Det skickade en signal internationellt sett, och även till Vancouverborna, att vi tar hållbarhet på största allvar, säger Doug Smith.

Cykelbanan Seaside Greenway.
Cykelbanan Seaside Greenway.

Det är inte bara Vancouvers invånare som trivs i staden som många gånger utsetts som världens bästa stad att bo i. Den gröna stämpeln lockar även turister. För närvarande kommer det 9,5 miljoner turister om året, och siffran ökar. Inför vinter-OS 2010 tog diskussionerna om hållbarhet fart på riktigt och många hotell ville vara med på tåget. Ett av dem är Fairmont Waterfront där bikupor är utplacerade bland odlingarna i hotellets takträdgård. En kvarts miljon bin hjälper till med pollineringen av hustakets grödor och närliggande gröna ytor dit de får hjälp av ta sig genom så kallade bikorridorer. Hotellet använder egenodlade grönsaker som vitlök och tomat i restaurangen och den största delen av avfallet som uppstår komposteras och återanvänds som ny jord i odlingarna.

Intill vattnet utanför Fairmont Waterfront slingrar sig Seaside Greenway som med sina 28 kilometer är världens längsta oavbrutna cykel- och gångväg. Längs vägen passerar cyklister och fotgängare många av Vancouvers turistat-traktioner. En solig dag som denna är Seaside Greenway mer än välbesökt och solen reflekteras inte bara i de omkringliggande byggnadernas glasfasader utan också i de många cyklisternas och fotgängarnas solglasögon.