Jublet var stort i kongressalen när ordförandeklubben föll och yrkandet om att de ensamkommande barn som kom till Sverige år 2015 ska få permanenta uppehållstillstånd bifölls. Gustav Fridolin, språkrör (MP), är dock noga med att påpeka att det är ett beslut som bekräftar Miljöpartiets linje och att fler partier måste ställa sig bakom kravet om barnen ska få stanna.

– Det är viktigt att man ser att fler partier måste ställa upp på permanenta uppehållstillstånd om det ska kunna bli verklighet. Nu måste Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna visa hur de ställer sig, säger Gustav Fridolin.

Partistyrelsen hade föreslagit att de som kom till Sverige som ensamkommande barn år 2015 ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd, ett förslag som föll till förmån för Grön Ungdoms ändringsyrkande som förtydligade att det ska vara permanenta uppehållstillstånd. Att partistyrelsen blev överkörd är dock inte intrycket man får när Gustav Fridolin ställer sig framför de närvarande journalisterna för att kommentera beslutet.

– Jag är stolt över att det här partiet tar de här barnen på allvar. Vi vill ge barn och ungdomar som varit i Sverige länge och rotat sig här möjlighet att stanna. Miljöpartiet kämpar i grunden för permanenta uppehållstillstånd, säger han.

Om någon fyllt 18 år görs en annan bedömning än när det gäller barn och eftersom handläggningstiderna dragit ut på tiden, riskerar den som kom till Sverige som minderårig 2015 utvisning om hen hunnit fylla 18 år. Det är skälet till att Miljöpartiet nu vill ge de här barnen en ny möjlighet att stanna.

– Det kommer att vara svårt så länge inte fler partier ställer upp på permanenta uppehållstillstånd. Men kongressen och Miljöpartiet är tydliga: Vi vill göra mer!

Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson, Maria Ferm, är glad över det stora engagemang som kongressen visat för de ensamkommande barnen.

–­ Det finns få frågor som engagerar så mycket som frågor om mänskliga rättigheter och migration i vårt parti. Debatterna i dag visar att det finns en stor insikt om att det är ett svårt parlamentariskt läge för att driva igenom förslag om en mer human migrationspolitik. Men det råder inget tvivel om att det är i Miljöpartiet den politiska viljan finns, säger Maria Ferm.